2015/07/06

#1458

اسناد ویکی لیکس درباره فاحشه خانه‌های وین!


مدیر یکی از خانه‌های عفاف وین به خبرگزاری رویترز گفته در زمان برگزاری مذاکرات هسته‌ای کار ما رونق می‌گیرد. به همین مناسبت بلافاصله از سوی ویکی لیکس اسنادی در اینخصوص منتشر شد که گمان می‌رود مدیر خانه عفاف وین بر مبنای آنها امار فوق را ارائه نموده است:

در مذاکرات هسته‌ای طی این مدت جمعاً ...

در 148 مورد دادند (نظر خود را)
در 367 مورد گرفتند (رای دیگران را)
در 529 مورد کردند (تبادل نظر)
در 291 مورد نشسته (دور میز)
در 452 مورد سرپایی (عکس گرفتند)
در 96 مورد مدل 69 (تعامل با جهان مثل سال 1369)
در 137 مورد از پشت (درهای بسته)
در 612 مورد از جلو (ی خبرنگاران رد شدند)
در 141 مورد ریختند توش (آراء خود را به صندوق)
در 217 مورد جلوگیری کردند (از بروز جنگ)
در 403 مورد مالیدند (شانه‌های وزراء خارجه را)
در 742 مورد تا دمش رفتند (قطع مذاکرات)
در 315 مورد دیدند (تاسیسات ایران را)
در 108 مورد فشار دادند (دست همدیگر را)
در 231 مورد آه، اوه، جیغ (از خوشحالی)
در موارد زیادی بدلیل کمبود امکانات با کف دست خود زدند (جهت تشویق حاضران)
در موارد بیشتری انگشت خود را گذاشتند (روی اختلافات فرهنگی)
در تمامی موارد فوق از حالات خود فیلم و عکس گرفتند (که خب طبیعی است)

اسناد فوق تماماً به تایید سرفرماندهی اسبق معاونت سمعی بصری ستاد کل تفنگداران دریایی ارتش ایالات متحده امریکای جهانخوار هم رسیده که نزد خبرگزاری فارس موجود است.