2012/12/27

#1251

وزراء بهداشت احمدی‌نژاد : هولو ، لولو ، جوجو !


وزیر سابق بهداشت در حال رسیدگی به امور نی‌نی و جوجو

از آنجا که آقای مرضیه وحید دستجردی ظرف بیست و چهار ساعت و طی بیست و چهار حکم جداگانه از وزارت بهداشت برکنار و بیست دقیقه بعد تمامی احکام صادره توسط خود صادرکنندگانش تکذیب ولی طی احکام جداگانه‌تری یک لولو با نام محمد حسن طریقت سرپرست وزارت بهداشت شد ، شما عزیزان سوالاتی از ما پرسیدید که پاسخ به آنها را وظیفه‌ی ملی و ناموسی خود دانستیم :

سوال اول شما : چرا آقای مرضیه وحید دستجردی برکنار شد ؟
جواب اول ما : به دو دلیل : یکی به همان دلیلی که کامران باقری لنکرانی که تازه احمدی نژاد هم گفته بود عین هولو می‌ماند ، برکنار شد ، یکی هم بدلیل دسته بیل .

سوال دوم شما : مشکل ایشان با دسته بیل چه بود ؟
جواب دوم ما : والا تا جائی که ما اطلاع داریم ایشان شخصاً با خود دسته بیل مشکل خاصی نداشتند . ظاهراً دولت پولی که باید دسته دسته خرج دوا درمان مردم می‌کرده را داده دسته بیل خریده ، ایشان از آنجا با دسته مشکل پیدا کرده است .

سوال سوم شما : بلافاصله پس از برکناری ایشان یک عده نوشتند "تنها آدم حسابی دولت برکنار شد" . اینها پس چرا تا همین دیروز به ایشان می‌گفتند "زنیکه سلیطه بی‌سواد دندون زشت" ؟
جواب سوم ما : شما خودشان را ناراحت نکن . احمدی نژاد وقتی متکی را برکنار کرد هم یک عده همین چیزها را گفتند . تا پریروزش می‌گفتند متکی فارسی به زور حرف می‌زند چه به انگلیسی مرتیکه الدنگ بی‌سواد .

سوال چهارم شما : در دوران وزارت ، عکس‌هائی که از ایشان با چادر و در حال ورزش منتشر شد چند نفر را به ورزش علاقمند کرد ؟
جواب چهارم ما : ورزش را خبر نداریم ، ولی خبر داریم که همان عکس‌ها خیلی‌ها را از بهداشت و خصوصاً مسواک متنفر کرد .

سوال پنجم شما : ایشان آیا در سه چهار سال گذشته موردی ضروری‌تر از دسته بیل برای مخالفت با دولت پیدا نکردند ؟
جواب پنجم ما : چرا . موقعی که رهبری افزود جمعیت ایران باید از جمعیت چین فقط دو هزارتا کمتر باشد ایشان همانجا احساس مشکل کرد . البته خیلی هم تلاش کرد که برخی اقلام غیر ضروری از قبیل کاندوم از سبد غذائی خانواده‌ها کم بشود . در واقع خیلی مشکل داشت ، فقط چون مسئله ناموسی بود رویش نشد که بگوید الآن سر دسته بیل یکجا ریخت بیرون .

سوال ششم شما : چرا وقتی احمدی نژاد به ایشان گفت «مرد حسابی» به کسی برنخورد ولی اگر به یکی از وزرای مردش گفته بود «زن حسابی» الآن ما حتی بقیه‌ی سوالمان را هم جرأت نداریم بپرسیم ؟
جواب ششم ما : الآن که خوب فکر می‌کنیم می‌بینیم ما هم بقیه‌ی جواب‌هایمان را جرأت نداریم بدهیم !