2012/12/09

#1238

لطفاً در کار همدیگر DISCOVERY نکنید !


آقایان ! خانم‌ها ! برادران ! خواهران ! بزرگواران !

شما شاهد باشید و بعدها هم در محضر تاریخ شهادت بدهید که ما بی‌خیال داستان نیک آهنگ کوثر شده‌ایم خودش ول نمی‌کند . وی در آخرین توضیحات خود که در «وبلاگش» منتشر شد ، تمامی آحاد ما ملت بی‌سواد را که متأسفانه هیچ آشنائی‌ای با قوانین کانادا نداریم درحالیکه چون خیلی به کارمان می‌آید باید قوانین کانادا را از حفظ بلد باشیم ، با تنها گوشه‌ای از قوانین و اصول کانادا با نام «تأسیس کشف دلیل» که علما به آن می‌گویند DISCOVERY آشنا نمود و ملتی را از نگرانی نجات داد . وی همچنین در پایان همه را به «آشنا کردن با طعم عدالت» تهدید نمود که باعث وحشت عمومی شد .
در اینجا ما جهت کندن قال قضیه مستقیماً با ایشان وارد یک گفتگوی «خصوصی» شدیم که بر مبنای همین اصل «تأسیس کشف دلیل» و جهت DISCOVERY شدن اذهان عمومی آنرا همه جا از جمله اینجا منتشر می‌نمائیم :

من : تو چرا گفتگوی خصوصی‌ات با مهدی هاشمی را ضبط کردی ؟
نیکان : تو با قوانین کانادا آشنا نیستی . در کانادا همه چیز DISCOVERY می‌شود و یک حقوق‌دان که اتفاقاً استاد دانشگاه هم هست وفقط با من رفیق است این اطلاعات را امروز در اختیار من گذاشت .

من : خب تو آنموقعی که صدای مهدی هاشمی را ضبط می‌کردی که آن استاد محترم دانشگاه این اطلاعات را بهت نداده بود . چرا صدای مهدی هاشمی را ضبط کردی ؟
نیکان : اینکه می‌گویم تو از DISCOVERY اطلاع نداری همین است دیگر . ما اینجا یک اصلی داریم به نام «تأسیس کشف دلیل» که .....

من : ببخشید میون صحبتت ؛ این تأسیس کشف دلیل یعنی چی ؟
نیکان : من چه می‌دانم یعنی چی  . من همینطوری چیزی را که یارو گفت لفظ به لفظ ترجمه کردم و چون خیلی برای انتشار نظر آن استاد دانشگاه عجله داشتم اینجوری شد .

من : خب می‌فرمودی . چرا صدای مهدی هاشمی را ضبط کردی ؟
نیکان : ببین ، تو در فرانسه زندگی می‌کنی و آنجا همه چیز همینطوری‌اش DISCOVERY هست . اما اینجا که DISCOVERY نیست من وظیفه دارم که برای «تاسیس کشف دلیل» صدای همه را ضبط بکنم . من حتی تا حالا صد دفعه صدای خود تو را هم پای اسکایپ ضبط کرده‌ام .

من : دستت درد نکنه . ولی تو از یک‌طرف در تیتر مطلب انتشار این فایل صوتی را محکوم می‌کنی از طرف دیگر در متن همان مطلب از آن دفاع می‌کنی . چرا ؟
نیکان : بخاطر همین DISCOVERY . تمام زحمت‌های من فقط بخاطر این است که خانواده‌ی هاشمی DISCOVERY بشوند .

من : دقیقاً چه کسی برای پیگیری امور خاندان هاشمی به تو نمایندگی داده ما خبر نداریم ؟
نیکان : همین آقای حقوق‌دان که استاد دانشگاه هم هست یکیش . ایشان همین امروز که جریان تأسیس کشف دلیل و DISCOVERY را به من گفت از من خواهش کرد که امور خانواده‌ی هاشمی را پیگیری بکنم . بر اساس قوانین کانادا یک حقوق‌دان می‌تواند بخاطر DISCOVERY هم که شده از این خواهش‌ها بکند .

من : نیکان ! به من نگاه کن ! این چرت و پرت‌ها چیه میگی ؟
نیکان : به من می‌گوئی چرت و پرت ؟ وقتی تو را با طعم عدالت آشنا کردم می‌فهمی چرت و پرت یعنی چی . تمام این صحبت را که ضبط کرده‌ام برای DISCOVERY در اختیار دادگاه‌های کانادا قرار می‌دهم دهنت را آسفالت می‌کنم .

من : باشه ، ولی حالا تا وقت دادگاه یک لطفی کن برای این عبارت «تأسیس کشف دلیل» یک معادل دیگری پیدا کن لااقل ملت نخندن .
نیکان : من ملت را هم با طعم عدالت آشنا می‌کنم . صدای همه‌شان را ضبط کرده‌ام . اینهمه خرج کرده‌ام همه‌تان را DISCOVERY می‌کنم !