2012/09/21

#1208

شنبه ، اول مهر ، یازده شب به وقت «ایران» ، تلویزیون بالاترین


احتراماً بدینوسیله به اطلاع هم‌بالابازهای محترم می‌رساند که حسب هماهنگی‌های بعمل آمده با دفتر موساد در اسرائیل و بخشنامه‌ی مستقیم پنتاگون در امریکای جهانخوار ، مقرر شد که از شنبه بمناسبت سالروز فرخنده‌ی با سعادت یوم الله اول مهر «بالاویزیون» الی تا مدت مدید زیادی هر شب با حضور شما عزیزان برنامه داشته باشد . شما می‌توانید در نهایت آزادی بیان و استقلال عمل در این برنامه‌ها شرکت نموده و از طریق همین برنامه‌ها هر حرف و نظری که ما دلمان خواست در آنجا داشته باشید . شما همچنین می‌توانید آزادانه موضوعاتی را برای بحث و گفتگوی هر شب مشخص کنید تا ما هم با تأکید بر اصل آزادی بیان هر موضوعی را که خوشمان آمد در برنامه‌ها عنوان نمائیم .

از همینجا اعلام می‌گردد که حضور کلیه‌ی آحاد و اقشار بالابازهای محترم اعم از بالا لینک‌باز ، بالا کامنت‌باز ، بالا منفی‌باز ، بالا گروه‌باز ، بالا گزارش‌باز ، باز جریان‌ساز ، بالا دردسرساز و بالا غیره‌باز در تمامی برنامه‌ها با دخالت مستقیم ما بلامانع بوده چنانچه هر جریان و گروه فکری بعداً برود بگوید «ما را راه ندادند» الهی به حق این وقت ساعت جز جیگر بزنند . همچنین ما حدس می‌زنیم که در تعدادی از این برنامه‌ها مهمانان نفیسی در مایه‌های مرحوم یوری گاگارین و این حرف‌ها هم شرکت داشته باشند . ضمناً شما مجبورید که این اطلاعیه را در همه جا به اشتراک بگذارید . رسانه شمائید !