2012/06/07

#1159

لحظاتی قبل بوی عجیبی در آسمان ایران پیچید !


مقارن با شنیده شدن صدای مهیب و دیده شدن یک نور عجیب در آسمان ایران ، بوی عجیبی سراسر کشور را فرا گرفت . هنوز منبع این بو ، صدا و نور دقیقاً مشخص نیست لیکن کشورهای همسایه منشاء آنرا یکی از پدافندهای عامل یا غیر عامل یا هر دوی سپاه دانسته و معتقدند این صدا و خصوصاً بو بی‌ارتباط با محفل آبگوشت خوری بیت معظم رهبری که در آن سردار فیروزآبادی هم به نمایندگی از پدافند زمین به هوا و جاهای دیگر نیز حضور داشت ، نیست . دانشمندان می‌گویند چنانچه این خبر صحت داشته باشد تکلیف بو و صدا که البته روشن است لیکن باید دقیقاً بگردیم منشاء نور را نیز پیدا بنمائیم چون تا حالا همه جور صدای بو دار دیده بودیم جز صدای بودار نور دار .

این درحالیست که دیروز برخی سران امریکا به برخی دیگر از تهان اسرائیل گفته بودند که برای محاصره هوائی و دریائی ایران به حالت آماده باشی که پریروز از آن درآمده بودند دوباره فردا برگردند . به اعتقاد منابع مطلع مرکز بوشناسی خاورمیانه این اقدام همچنین می‌تواند یکی دیگر از ابتکارات سپاه در راستای اصل غافلگیری و زمین‌گیر کردن دشمن در منطقه نیز باشد . با اینحال هنوز این سوال باقی است که مرکز بو در چه ابعادی قرار دارد که نور و صدا و بو بطور همزمان حتی در آذربایجان و ترکیه نیز دیده و شنیده و در مواردی باعث خفگی شده است . این گمانه‌زنی‌ها دایره تردید بدور سردار فیروزآبادی را هر لحظه تنگتر می‌نماید !

به محض دریافت خبرها و بوهای تکمیلی هموطنان را در جریان امر قرار خواهیم داد ...