2011/06/14

#979

کمپین آموزش کامپیوتر به هکر سایت وزارت خارجه!


تلویزیون جمهوری اسلامی در یک رشادت جدید فاش کرد که هکر سایت وزارت خارجه حنیف مزروعی بوده است. این افشاگری تکان دهنده فوراً مورد استقبال فجیع سایت‌هایی مانند بولتن نیوز و تابناک قرار گرفت و بلافاصله پس از درج تیتر خبر به پدر حنیف بعنوان متن خبر فحش دادند. در اینجا و از آنجا که ما تا حالا خیال می‌کردم هکر مربوطه از کامپیوتر همانقدر سر درمی‌آورد که ما از جغرافیا، بلافاصله با نامبرده که تا حالا بما دروغ گفته بود تماس گرفتیم و گفتگویی کردیم که در اینجا فاش می‌شود. توضیحاً اینکه این گفتگو اول قرار بود از طریق ایمیل انجام بشود لیکن بدلیل عدم آشنائی این هکر با پدیده‌ی ایمیل قرار شد بصورت اسکایپی انجام بشود ولی بعد از اینکه ایشان جهت خریدن اسکایپ از منزل خارج شدند ترجیح دادیم همان تلفن بزنیم قبضش را هم بدهیم بیندازند در مرقد سارکوزی که هی بما وعده وعید الکی داد آواره‌مان کرد کشاندمان اینجا :