2011/03/05

#905

از شما عذرخواهی می‌کنم آقای موسوی ...


از شما عذرخواهی می‌کنم آقای موسوی که به این مدت همیشه هزار برابر آنچه که خودمان هستیم را از تو خواسته‌ایم. در این دو سال گذشته نمی‌دانم چرا جو گیر شده بودم فکر می‌کردم من و ما دیگر داریم آنقدر بالا می‌پریم که تو خیلی مانده تا بما برسی. آن اوائل وقتی حرف از دوران امام می‌زدی پیش خودمان فکر می‌کردیم ما الآن سه قرن است که دوره‌ی امام را کهنه کرده‌ایم ، وقتی حرف از انقلاب می‌زدی می‌گفتیم این موسوی هم دلش خوش است‌ها، بعد از این‌همه که ما انقلاب را گذاشته‌ایم توی جیبمان این تازه آمده می‌خواهد دوباره انقلاب را از ته جیب کوچیکه‌مان دربیاورد، وقتی بیانیه می‌دادی می‌گفتیم این تازه عین دوره قاجار افتاده به مکاتبه. در مجموع هر چیزی که می‌گفتی و هر کاری که می‌کردی تهش می‌گفتیم انگار که در یک پیست دو ما بن جانسون باشیم و تو حمید سجادی که سالها در تمام مسابقات بعنوان نفر آخر دنبال همه دوید !