2011/02/25

#900

به نفع مصلحی از طنز کناره‌گیری می‌کنم !

نظر به اینکه مصلحی وزیر لاطائلات در برنامه‌ی شاد دیشب باعث گل افشونی اذهان ما گردید و ضمن تلاوت آیاتی چند از شر و ور افشاء کرد که فتنه حتی قبل از انقلاب هم وجود داشته است و موسوی هم از اولش توده‌ای بوده و 25 بهمن هم مردم برای خرید رفته بودند بیرون ، فلذا ما در این زمینه تحقیقاتی کردیم و همراه با اسناد و مدارک کاملاً موثق به منشاء فتنه در زمان هخامنشی‌ها رسیدیم که تمام اسناد آنرا از همانموقع بگیر تا زمان حزب توده اینجا منتشر می‌شود :

* اسناد فتنه دوره هخامنشی‌ها :

از موسوی سبز فتنه‌گر به استکبار جهانی بیزانس

ما داریم زیرآب دیکتاتوری کوروش را می‌زنیم و کمبوجیه هم از عوامل خودمان است

البته کمبوجیه خودش الآن عین ما در غار محاصره است ولی دور او آهن نکشیده‌اند

این فتنه هم خیلی کار سختی هست ها ولی زهرا خانم می‌گوید ما باید تقوا داشته باشیم

بی‌زحمت پولها را زودتر با چاپار بفرستید فتنه‌ی مسالمت آمیز ما خرج دارد آقاجان

ما خودمان این جنتی را که الآن هشت هزار سال دارد یکجوری می‌پیچانیم

خلاصه شما هی بما کمک بکنید تا ما برای خرید برویم بیرون فتنه کنیم

همانا اهورا مزدا با ما است و بقول امام راحل که می‌گفت :

(اینجاهای نامه را امپراطور بیزانس عصبانی شد پرت کرد زمین نامه شکست !)

* اسناد فتنه بعد از حمله‌ی اعراب :


چو بخت عرب بر عجم چیره شد ..... همی بخت ساسانیان تیره شد
ترجمه : از موسوی سر فتنه به هوخشتره در اسرائیل سلام

دریغ آن سر و تاج و آن مهر و داد ..... که خواهد شدن تخت شاهی به باد
ترجمه : ما داریم فتنه می‌نمائیم و دورمان آهن کشیده‌اند ولی همچنان بیانیه می‌دهیم و شما خوشحال باش

عرب هر که باشد بمن دشمن است ..... کژ اندیش و بد خوی و اهریمن است
ترجمه : مقرر کردیم از این به بعد مردم سه شنبه‌ها برای خرید بروند بیرون و خرید هم خرج دارد ، یک کمی پول بفرستید

عرب در بیابان ملخ می‌خورد ..... سگ اصفهان آب یخ می‌خورد
ترجمه : اینها دوباره سگهای ولایت را ریخته‌اند بیرون و ساندیس خنک می‌خورند و جنتی هم هنوز زنده است

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو
ترجمه : بقول امام راحل ای تف به قبر پدر هرچی کودتاچی !

* اسناد فتنه دوره قاجار :

همان باب که مصور کرده‌ایم محضر بامسمای ولایات فرنگ و امریکی ، فدوی جان نثار به انجام فتنه مبادرت می‌ورزد و عمارت ما از اندرونی تا به بیرون مزین به آهن کشی گردیده که مایه‌ی انبساط خاطر است . مقرر فرمائید سه کرور وجه رایج به خزانه‌مان واریز شود تا اینجا آنرا به قران و شاهی و عباسی چنج نمائیم که این ملت مضاعف خرید دارند و بر این نظام بیرون روی انجام می‌دهند . جنتی را تا به مقداری فرتوت سبب آمده و آنچه وسط اشکم شکل در سمت یمین آمده به آرمانهای امام راحل اشارت دارد !

* اسناد فتنه دوره حزب توده :

از رفیق موسوی عامل فتنه به رفقای امپریالیسم جهانخوار :
البته حسب مرامنامه‌ی حزب که ساعت دو نصف شب در آخرین جلسه‌ی زیر زمینی در منزل رفیق کروبی که هنوز دورش آهن نکشیده‌اند نوشته شد ما خودمان با مکاتیب امپریالیستی شما و رفیق اسرائیل مشکل داریم ولی حالا منافع حزبی ایجاب می‌نماید با شما رفقا دست به یک اتحاد استراتژیک بزنیم تا رفیق دیکتاتور سرنگون بشود و این مسئله به تائید رفقای شورای ایالتی نیز رسیده . حالا که ما با شما رفیق شده‌ایم بی‌زحمت از طریق رفیق پلیاکوف چخفسکی برایمان یک عالمه روبل بفرستید چون رفقا می‌گویند ما دلار خرج نمی‌کنیم تا به توده‌های خلقهای ستم کشیده بدهیم بروند بیرون خرید برای اینکه چشم رفیق جنتی دربیاید . بگذار یک خاطره از رفیق امام راحل تعریف بکنم ... (خاطره دقیقاً توی عکس نیفتاده !)