2010/12/18

#860

ای که من خواهر و مادر هرچی خدا پیغمبره ... حالا خوب شد ؟!


یارو بخاطر ما توی زندان اعتصاب غذای خشک کرده من اینجا دارم خشتک بالاترین را می‌کشم سرش که چرا نمیگذارد به خدا پیغمبر فحش خواهر مادر بدهم ؟ یارو بالای دار دارد تکنو می‌زند من اینجا نشسته‌ام می‌گویم چرا بالاترین نمی‌گذارد قیمه امام حسین را به گه بکشم ؟ یارو را توی خانه‌اش حبس کرده‌اند نفس نمی‌گذارند بکشد من اینجا دارم خودم را جر می‌دهم که چرا در بالاترین نمی‌شود پرده از روابط کثیف پیامبر و عایشه برداشت ؟ آنجا کودکی با صدای معصوم برای پدر اسیرش ترانه می‌خواند اینجا من نعره می‌زنم که ای بالاترین ؛ متأسفم برات ! همین پریروز دیکتاتور نمی‌گذارد که من مراسم عاشورایم را برگزار بکنم همین امروز من دارم مراسم خداحافظی با بالاترین برگزار می‌کنم . یک عده هم که فوری می‌آیند می‌گویند نه ، جان مادرت نرو ! و چون دوستان خیلی اصرار می‌کنند منهم علیرغم میل باطنی مجبورم همچنان بمانم و خفت این خفقان را تحمل بکنم !

منی که عضو بالاترین هستم چند درصد مخاطبان بالاترین را تشکیل می‌دهم ؟ میلیونها مخاطبی که هر روز حرفهای منرا از طریق همین بالاترین می‌شنوند چند درصد امکان اظهار نظر در بالاترین دارند ؟ کدامیک از کسانی که هر روز برای دریافت آخرین خبر و گسترش اطلاع رسانی به بالاترین می‌آیند دنبال روابط مشکوک پیغمبر و عایشه می‌گردند ؟ چندتایشان بخاطر رفتار اخیر کاربران بالاترین همین الآن دارند می‌گویند ای بابا بالاترین هم دیگر شورش درآمده و ول می‌کنند و می‌روند ؟ چند نفر دیگر به هم می‌گویند ما حتی در یک سایت هم نمی‌توانیم با هم مراعات و رعایت آداب و اصول کنیم جنبشش که بخورد توی سرمان ؟ منی که عضو بالاترین هستم و هر روز چشم انتظار همین مخاطبم تا الآن چقدر سعی کرده‌ام که این مخاطب را اگر هم بیشتر نمی‌کنم لااقل حفظش کنم ؟

و اینکه ... این حرفها را کسی دارد می‌گوید که تا الآن خودش تندترین شوخیهای مذهبی را کرده که هیچکدام از شما نکرده‌اید . کسی که تا الآن چهار دفعه رسماً سوره‌ی قرآن به فارسی نوشته که کمتر کسی‌تان همین الآن هم جسارت انجامش را دارد . و همان آدم حالا می‌گوید که رفقا ! امروز ما حرفهای خیلی مهمتری غیر از افشاء خانوم بازی ائمه و رو کردن سند جنایات خدا پیغمبر داریم . کجا داریم می‌رویم ؟ ... همین !