2010/12/03

#854

اینجا البرز ، داریم قتل تماشا می‌کنیم ، آی لاو یو پی.ام.سی !از : فرماندهی نیروی انتظامی البرز
به : فرماندهی نیروی انتظامی کلاً بقیه‌ی جاها

در پی 4639845328834 فقره تماس مردمی با واحد همیشه در صحنه‌ی 110 البرز، یک دستگاه خودروی سمند این نیرو حاوی تعدادی پرسنل شریف و زحمتکش تنها یک ساعت پس از دریافت گزارشات مردمی بطور برق آسا در محل حاضر و پس از پیاده شدن از خودرو با رشادت خاصی بهمراه بقیه‌ی حضار و بینندگان عزیز به تماشای صحنه‌ی قتل پرداخت . در این عملیات متهورانه پلیس حاضر در صحنه توانست در حین تماشای فیلم ظرف مدت نیم ساعت بتنهائی یک کیلو تخمه بشکند که تمامی پوستهای آن موجود و ضمیمه پرونده می‌باشد . همچنین محل اختفای تعداد دو بچه که یواشکی در حال تماشای ماجرا بودند بلافاصله فوراً توسط پلیس شناسائی ، کشف و در راستای ارتقاء طرح پرهیز از بدآموزی با کتک از محل گرخانده شدند .

قاتل چشم خواهری یک زن ، محجبه ، حاوی جوراب ، با روحیه‌ی بسیجی و طبعاً دارای چاقو بود که در ابتدای عملیات جهت سهولت در قتل مانتو نداشت لیکن بلافاصله بعد از حضور نیروهای قهرمان پلیس در صحنه اقدام به پوشیدن مجدد مانتو نمود که جا دارد در فرصتی مقتضی از این اقدام اخلاقی آنهم در آن برهه حساس نهایت تقدیر را بنماید . وی جهت حفظ مسائل اخلاقی و نقش آن در بنیاد خانواده در زمان اجراء عملیات بهیچ عنوان از الفاظ رکیک و فحشهای کش‌دار و ناموسی استفاده نکرد که مورد تشویق حاضران قرار گرفت . روحیه‌ی زینب وار این خواهر قاتل ما را فوراً بیاد دیگر خواهرانمان در واحدهای زرهی "محبان بنت رقیه" انداخت و بلافاصله این سوال پیش آمد که اصلاً نکند طرف از خودمان باشد . تحقیقات روی خودی یا نخودی بودن طرف توسط کارآگاهان ما همچنان ادامه دارد .

لازم به ذکر است که پلیس تحقیقات محلی را بلافاصله در همان محل آغاز نمود . شمسی.قاف 74 ساله یکی از شاهدان عینی گفت : مرتیکه پفیوز رفته خانوم بازی کرده . خب دردی داشتی می‌اومدی به خودم می‌گفتی ننه . باقر.بنگ.بنگ 38 ساله که کتش را روی سرش انداخته بود و چمباتمه در محل نشسته بود گفت : این داشـّمون اگه یه نخود انداخته بود بالا الآن هیـــــچ درد نمی‌کشید . وی در ادامه افزود : داشّ علف ملف هم خواشتی داریما . این عملیات متأسفانه بدلیل نهایت عدم همکاری اورژانس ، آتشنشانی ، اداره برق ، آب و فاضلاب ، اتحادیه مرغ فروشان ، واحد کنترل زاد و ولد موش شهرداری و خیلیهای دیگر با مشکلات جدی روبرو شد که شکایات مربوطه از نامبردگان و نام‌نبردگان بهمراه سایر محتویات پرونده جهت سیر مراحل قضائی و بایگانی در کشوی دادگستری احتراماً ارسال می‌گردد .

در پایان اضافه می‌نماید که یکی از اغتشاشگران واقع در هشت تا محل آنورتر در راستای سلب آسایش و آرامش و بر هم زدن امنیت روانی جامعه با صدای گوشخراشی اقدام به فریاد "یا حسین" کرد که نیروهای جان بر کف پلیس بلافاصله با اعزام سی واحد گشتی ، بیست و دو خودروی ون ضد شورش ، پنجاه و سه دستگاه موتور تریل در صحنه حاضر و دشمن را از بیست و یک نقطه مورد اصابت و کتک و بسته بندی قرارداد و مانع از ادامه‌ی فریاد گوشخراش مزبور با محتوای احتمالی "میرحسین" شد . وی در بازجوئی‌های اولیه مدعی شده است که بدلیل رد شدن چرخ ماشین از روی پایش اقدام به تولید فریاد فوق نموده لیکن پلیس اطمینان دارد که نامبرده پس از بازجوئی‌های ثانویه یا نهایتاً ثالثیه به روابط خود با جامعه بهائیان سلطنت طلب مقیم لندن به میل و اراده شخصی خود و به مقدار کافی اقرار و اعتراف خواهد نمود !