2010/07/22

#788

اعظم ویسمه ..... شاد !


از این به بعد برای هر کدام از رفقائی که آزاد بشوند یکی دو قسمت از صفحه خبر ویژه کیهان می‌نویسم . حالا اینکه چرا کیهان خودم هم نمیدانم شما هم این وسط گیر بیخود ندهید .

چهار ضلع مثلث سیا : لندن پاریس بروکسل برلین استکهلم

با فروپاشی و انهدام کامل شبکه موسوم به چماقداران سبز یک عضو سابق ساواک بنام هوشنگ اسدی که الآن با حفظ سمت مدیرکل امور بین الملل سازمان سیا هم هست و در فاصله سالهای 1311 تا همین پیارسال نقش عجیبی در کشتار و قتل و غارت و تجاوز و شکنجه‌ی هم دوستان و دشمنان شاه هم دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی داشت و دارد و خواهد داشت با انتشار کتابی بنام "نامه‌هائی به شکنجه گرم" پرده از جنایات هولناکی که علیه برادر حمید مظلوم در دوران بازداشت مرتکب شده برداشت و از اینکه در طول دوران زندان برادر حمید را بطرز فجیعی شکنجه کرده است عذرخواهی کرد . وی که از دوستان نزدیک اکبر پونز (گنجی سابق) و محسن بی غیرت (کدیور فعلی) هم هست چند روز پیش نیز با انتشار مطلبی با عنوان "همه کیهان شده‌ایم" نقش کیهان در تمام زمینه‌ها را ستود و از همه خواست که عین کیهان بشوند . هوشنگ اسدی هم اکنون به کار قاچاق برده از خاورمیانه مشغول است و با فریب جوانان از طریق سایت صهیونیستی یاهو دات کام وابسته به آزی غبغب دختر منشه امیر آنها را برای بردگی ضد انقلاب از داخل کشور خارج می‌نماید . نامبرده همچنین یک سگ بنام سانی دارد که سانی هم یک خرس دارد که روزی سه دفعه با هم عملیات مستهجن انجام میدهند .

گفت و شنود

گفتم : شنیدی اعظم ویسمه که در مجلس جاسوسی میکرد و توسط امام زمان گمنام دستگیر شده بود با هفتاد میلیون وثیقه آزاد شد ؟
گفت : بله شنیدم و این جمله‌ی بالای تو که الآن طنز بود خیلی منرا به خنده درآورد .
گفتم : لابد فردا کروبی که خودش هم قبلاً در مجلس جاسوسی میکرده می‌رود دیدن اعظم ویسمه و برنامه‌های جدید ضد انقلاب را به او میدهد و کلاً ها ها ها !
گفت : آری دقیقاً همینجوری است که تو با طنز خیلی خنده‌ آوری که می‌نویسی گفته می‌باشی و منهم الآن ها ها ها !
گفتم : به نظر تو وقتی کروبی رفت دیدن اعظم ویسمه و ما همینجا در سر مقاله به زهرا رهنورد فحش دادیم آنوقت ضد انقلاب وابسته که الآن نابود گردیده و اصلاً وجود ندارد و هوای تهران خیلی گرم شده چندتا علامت تعجب .
گفت : واقعاً من الآن از این جمله‌ی طنزی که بالا نوشتی از خنده بر خودم بالغ بر یک لیتر شاشیدم و کلاً خیلی بامزه هستی حتی انگار که دیشب به زیرت خیارشور فرو نموده باشند چه بسا .
گفتم : سرمقاله‌ی کیهان در مورد همین خیارشور باید خیلی جالب باشد ها ها ها ؟!
گفت : آری ، آری . بگو استاد .
گفتم : استاد .
گفت : بغل دستیت سرمقاله داد !