2010/03/25

#699

آقای بالاترین ! لطفاً با این تبلیغاتت وسط دعوا جلوی تمرکز مارو نگیر !
.

دیگه حالی به آدم می‌مونه ؟ نه والا !

دیروز وسط هنگامه بالاترین که طی آن مسیح و ماکان و بنده دسته جمعی دویست دفعه از اوج عزت به حضیض ذلت رفتیم و برگشتیم درست در لحظه‌ای که دستهاتو مشت میکردی دندونهاتو بهم فشار میدادی با خودت میگفتی "الآن میرم حالشو می‌گیرم" تا می‌اومدی دوتا از کامنتهای پای لینکها رو بخونی ببینی کجای عزت یا کدوم ته ذلتی و یک جواب دندان شکن بدی یکدفعه زرتی بالا و پائین و خصوصاً سمت چپ لینک یک بنر تبلیغاتی باز میشد که آخرین اختراع بشریت را نشان میداد و یک صفحه موبایل درحالیکه از بالا تا پائین کادر حرکت میکرد همه جای خانم مورد اشاره در بنر را می‌‍ریخت وسط دایره زیرش نوشته بود KLICK HIER ! یا مثلاً یک بنر دیگر باز میشد با قر کمر خانم و دویست تا لب نوشته بود ایشتین پیختین پاخن (به آلمانی یک معنی‌های بدی می‌دهد !) یا چندتا بنر ناجور دیگر !

یهو همچی بگی نگی نیش آدم باز میشد بعد همانجوری که دستهاش هنوز مشت بود فوری با خودش میگفت "حالا حال اینو بعداً می‌گیریم فعلاً بذار برم یک KLICK کنم توی HIER ببینم چه خبره" ! البته منو کشتن ها !