2010/02/14

#677

چاکر علی آقا کروبی ، صفای هرچی سبزی !


از : امام علی الشقی مقعد الله خامنه‌ای
به : ضعیفه آقا مهدی کروبی (که خداوند از او نگذراد)

نامه سرکار به محضر ما رسید مسجد بودیم خدا میداند دوان دوان آمدیم خواندیم . خواهر جان ! حقیقاً از اینکه علی آقا در مسجد بجای نماز ، توبه نامه خوانده ناراحت شدیم . قرار بود اشهد بخواند نمیدانم چرا اینجوری شد . ما از وقتیکه این ولد زنا فرزندم مموتی به انتخاب مجدد شصت و سه درصد ملت مظلوم فلسطین رسیده مجبور شدیم از تمام امکاناتمان چند منظوره استفاده کنیم . مثلاً قبلاً میرفتند حمام که خودشان را بشورند الآن میرود که خودشان را ، بشورند . اابته این خودشه دقیقاً همون خودشه . یا مثلاً پیش از این در بازداشتگاه فقط آدم نگه می‌داشتند الآن در همان بازداشتگاه نگه آدم را می‌دارند . قبلاً بیت فقط محل رهبری بود الآن در همان بیت هم به رهبری محل نمیگذارند . مسجدهایمان هم همینطور چند منظوره ، شده زورخانه . آخ آخ یک پاراگراف حرف زدیم پاک یادمان ‌رفت چند دفعه بگوئیم دشمن حواس را می‌بینی تو رو خدا خواهر ؟

الآن بی زحمت بفرما حال علی آقا چطور است ؟ این دست راست و پای چپ ایشان را که گفته بودیم حتماً بشکانند خوب است انشالله ؟ ما خیلی نگران ایشان می‌باشیم . آقای موسوی اردبیلی هم که جدیداً نمی‌دانیم کدام مادر ... (لا اله الا الله) شماره جدیدمان را هم بهش داده زرت و زرت زنگ می‌زند احوالپرس علی آقا است . ببینم مگر آقای اردبیلی شماره خود شما را ندارد که بما زنگ میزند ؟ چه جوری است اینروزها حال هرکی بد می‌شود یا تا یک هفته از کسی خبری نمی‌شود یا موارد مشابه همه زود زنگ می‌زنند بما ؟ یکجوری حرف می‌زنند انگار با قاتل طرفند خدای نکرده . آقای اردبیلی آن هفته‌ای سر علیرضا بهشتی هم بما تلفن کرده بود میگفت غضب بنده سیخ شده زارتا پورت نکن گت کن علیرضا آزاد بشی . البته آقای هاشمی هم مثل همیشه به ناموس ما عنایت داشت سلام ‌رساند چند دفعه .

در هر حال به علی آقا خیلی سلام برسان بگو در مسجد قبله دم دست است عین بازداشتگاه برای رو به قبله کردن آدمها جهت یابی نمی‌خواهد ، خدا از این بچه‌ها نگذرد لابد برده بودند آنجا بعد از اینکه دست علی آقا غیب شد عین همین دستغیب خودمان بشود شهید محراب !

حالا که اینجوری شد دشمن دشمن دشمن ی ی ی ی ی !