2010/02/05

#658

اگر میتونستی اینترنت کنترل کنی قطع نمیکردی پس لطفاً زر نزن!

از : وزارت کنترل مخابرات وابسته به سپاه
به : خود سپاه وابسته به سیا
موضوع : 22 بهمن میشه پنجشنبه بدبخت شدیم رفت

احتراماً ضمن تبریک احداث غرور آفرین باغ وحش در فضا به استحضار میرساند با توجه به اینکه پنجشنبه 22 الله بهمن است و میگی چه خاکی سرمان کنیم اوضاع مخابراتی کاملاً تحت کنترل قرار داشته موارد زیر جهت کتکاری بیشتر در یوم الله مزبور بپیوست ارائه میگردد :

  1. نیروهای ظفرمند اسلام در 24 ساعت گذشته با افتخار توانستند ضمن کنترل همه گونه ایمیل ، چت ، هیستوری ، یاهو ، یوهو و جاهای دیگر تعداد 89765345876576553434734 فحش ناموس به رهبر فرزانه انقلاب و سایر متعلقین و وابستگان کشف نموده از آنجا که با نزدیک شدن به یوم الله مزبور احتمال میرفت کاربران اینترنت 87756354879234623 بار دیگر با ناموس رهبری کار داشته باشند لذا با قطع کردن اینترنت از ساعت 2 ظهر به بعد ناموس معظم له را کلاً از دسترس خارج نموده به محل امنی انتقال دادیم . حال ننه ایشان خوب و وضع آبجی ایشان متاسفانه خراب گزارش شده است .
  2. نیروهای ظفرمند اسلام با افتخار نتوانستند احوال پرسان ناموس رهبری را شناسائی و بدلیل ایجاد اغتشاش و ناامنی در جاهای بد خواهر مادر معظم له وابسته به منافقین سلطنت طلب بهائی طیف علامه اعدام و اعتراف بکنند . ما نمیدانیم چطوری است که ملت در تهران بیخ گوش ما نشسته اند آی.پی ها همه یه تیکه می افتد آلمان به آنطرف خصوصاً امریکای جهانخوار . از آنجا که شرکت مخابرات وابسته به سپاه با تمام زرت و پرتی که میکند قادر به کنترل اینترنت هست ولی عمراً هنوز مادر نزائیده که پروکسی را هم بتواند کنترل بنماید و نیز با توجه به اینکه ملت قهرمان پرور اسکل نیستند که بدون پروکسی وارد هیچ سایتی بشوند یا اگر اسکل باشند هم آخه الدنگ ! هیچ سایتی فیلتر نشده مانده که بدون پروکسی هم باز بشود لذا پس از اعزام قهرمانانه آسکاریس به فضا دوباره اینترنت را قطع نموده تمام پروکسی ها را با اقتدار از کار انداختیم .
  3. جمعاً تعداد 437535876463478 پیام کنترل شده در زمان وصلی اینترنت خوشبختانه مربوط به هیچ جای ناموس رهبری نبود که آنها هم متاسفانه همگی شامل قرارهائی ساعت ده صبح یوم الله پنجشنبه در محل میدان آزادی میشد . با توجه به اینکه در یوم الله مزبور که شکر خدا تعطیل نیست و اداره ها و مدارس و پادگانها و بقیه را می‌توان بطور خودجوش با بخشنامه به صرف ساندیس در راهپیمائی دشمن شکون آورد و نیز با توجه به اینکه سی و دو لشکر زرهی مجهز به ادوات اسلام تولیدی چین و ماچین جهت تصرف میدان مزبور در یوم الله مورد اشاره از قرار روزی دویست هزار تومان داوطلبانه بسیج شده اند لذا در صورت حضور سبزها در میدان مذکور این پیامها نیز انگار که یکجور مودبانه تری با ناموس معظم له کار داشته باشند با موارد اول و دوم زیاد فرقی نمیکرد که با هوشیاری امام زمان گمنام اینترنت و توطئه در نطفه خفه شد .
  4. در یکماه گذشته جمعاً تعداد عظیم یک پیام اینترنتی از طرف فردی موسوم به تقی-جیم به اینباکس ممد-کاف ارسال شد که متن آن پس از کشف و ضبط و ترجمه به این شرح بود : پدرسگ ! تلفن که جواب نمیدی مجبور شدم ایمیل بزنم . اگر تا پنجشنبه پول منرا ندهی شنبه چکت را میگذارم اجرا میبرم دادگاه بیفتی دست این جاکشها ! بعداً نگی نگفتی ! جاسوس مزبور با نام مستعار تقی که نام واقعی ندارد بلافاصله شناسائی و دستگیر شد و در مراحل اولیه بازجوئی به ارتباط با منافقین سلطنت طلب بهائی طیف علامه و بوق زدن در محل گردش به چپ ممنوع و ایجاد آشوب از طریق دست زدن در جشن تولد عمه اش و توهین به مقدسات و اهانت مستقیم به رهبری و کشیدن جا اعتراف کرد . از آنجا که قوه مستقل قضائیه جهت ایجاد دوستی و مودت تا حماسه 22 بهمن نیاز مبرم به چندتا اعدامی دیگر دارد جاسوس تقی-جیم جهت اجرای عدالت به آن قوه مستقل و محترم دلالت داده شد .

در پایان امیدواریم با ادامه سرافرازیهای امت اسلام در آینده ای نه چندان دور موفق به پرتاب سوسک و خرچسونه هم به فضا بشویم !