2010/01/30

#644

خیلی ممنون که با اعدامها همه را برای 22 بهمن بسیج کردید !
.

من واقعاً تشکر میکنم . دفعه قبل هم همینطور شد . ملت داشتند خودشان را جر میدادند پنج تا پنج تا عده جمع میکردند مقام مفرح رهبری رفت یک مقدار زرت و پرت تف داد برای شرکت در راهپیمائی چنان بسیج عمومی شد که اگر جنبش سبز صد تا کانال تلویزیون و دویست تا کانال ماهواره و سیصد صفحه روزنامه داشت هم نمیشد اینطور همه را بسیج کرد . دست شما درد نکند . دو نفر را کشتید دو میلیون نفر دیگر را به نفع ما بیدار کردید و به جمع ما اضافه کردید و خودتان گور خودتان را کندید . جداً مخلصیم !

از جنتی و حسنی و علم الهدی و دار و دسته و سایر امام جمهورها هم شدیداً ممنونیم . در سطح المپیک چنان گهی به هیکل خودشان زدند که هیجده‌تا روز قدس و عاشورا هم اگر میگذراندیم عمراً اینجوری نمیشد . فقط به علم الهدی سلام برسانید بگوئید سرعت قطار ربطی به در رفتن از ریل ندارد اگر آدم روی هوا در توپولف نماز که خوب است روزه هم بگیرد همانجا اعتکاف و قرآن بسر هم راه بیندازد باز سقوط میکند . حسنی هم که دوباره با تاراختور به ایسرائول ضربه زد حالا بماند !

شما یک محبتی بکنید این چهارشنبه سوری هم البته اسلامی نیست ولی ما خیلی باید تلاش کنیم که ترقه های ملت دقیقاً بیفتد وسط وانت نیروهای شما جسارتاً رهبری تا آنموقع یک سفر دیگر هر قبری برود برای ما مهم نیست هرچی دلش خواست بگوید باز هم مهم نیست این نفس عمل خیلی مهم است ، فقط یک حرفی بزند این نیمکت ذخیره هایتان هم یک کمی ذرت پرت بکنند مشکل ما کاملاً حل می‌شود ، خدا بخواهد همینجوری با ما همکاری کنید به امید خدا بی حرف پیش بدون سر خر کارتان تا شب عید تمام است !