2010/01/26

#640

از کروبی انتقاد می‌کنم چون دوستش دارم ؛ چاکر آقا !

اول : دیروز تابحال همه ریختند به جان کروبی و این یک چیز خیلی مهم را نشان داد که آنوری‌ها بدلیل ارادت به جسم ناقص اگر غیر از چلاغ کور هم نباشند باید خوب ببینند : اینکه ما در نقد به خودمان هم رحم نمی‌کنیم . پس بدبخت ! اگر خیلی وقتها خیلی حرفها را بتو نمی‌زنیم از آقائی (حالا یک ارتش خانم نریزند سر من ، از خانمی) ما است . سعی کن بفهمی اینرا بخدا با همین یک ته پونز عقلی که شماها مجموعاً روی هم رفته دارید هم قابل فهم است این موضوع .

دوم : با اینحال همچنان و در کمال بی‌رحمی برای من همین که کروبی با جائی مثل فارس حرف زد کفایت میکند که بیست سال بهش بتازم . حالا اینکه کروبی چی گفت و فارس چی درج کرد و محسن چی توضیح داد و این قصه ها بماند برای چهارشنبه سوری که وقت زیاد داریم سرمان گرم است تخمه می‌شکنیم این وسط دلمان هم می‌خواهد حرفهای سیاسی بزنیم . اگر از همین امروز تا دویست سال دیگر هم توضیح رسانی بشود عمراً حاضر نباشم حتی بشنوم دلیل اینرا که چرا کروبی با فارس حرف زد . خیلی راحت می‌توانست همین حرفها را (و دقیقاً همین حرفها را) در یوتیوب بزند بی سر خر . با تمام اینها گه خوری انتقاد ما به آنوری ها نیامده . (واضح و نزدیک به ادبیات نظام گفتم که کودکی مثل حسین شوش هم بفهمد برود برای صاحبش تعریف بکند)

سوم : کروبی آدم ساده ای است کم کم دارد تمرین میکند که دو پهلو و سیاسی حرف بزند بلد نیست یهو اینجوری میشود . خوب است که دائم بشیند بگوید پول جزایری را مهر ننه نظام کردم ملت کیف بکنند زرت و زرت شیخ شجاع ببندند به نافش ؟ تمام مشاورانش را یا گرفته اند یا فرار کرده اند یا میشوند یک اسکلی عین همین ابوعطا مهاجرانی که حرف که میزند باید سه تا قابلمه بیاوری کته بار بگذاری . چرا ما این فرصت را از او بگیریم تا خود همین ما بتوانیم بیشتر برویم جلو ؟ روز قدس یادم است که کسی افتاده بود جلو فریاد میزد "مرگ بر اسرائیل" پشت سرش یک ایل را می‌برد جلو که جواب می‌دادند "مرگ بر روسیه" . کروبی هم دارد همینکار را میکند .

چهارم : اصلاً ما به اینها چکار داریم ؟ کروبی و موسوی و بقیه کار خودشان را می‌کنند ما کار خودمان را . مگر چهار هزار و هشتصد دفعه در حرف و عمل نگفته ایم که اگر اینها را بگیرند نابود بکنند هم ما کار خودمان و حرف خودمان را داریم ؟ پس چه شد ؟ چکار داری برادر من این به آن چی گفت از آن یکی چی شنید ؟ کار خودت را بکن . همینکه ظرف دو هفته همه از این مموتی الدنگ خاک بر سر کشیدند بیرون افتادند به جان رهبری بخاطر جرقه ای بود که همین مهدی سوتی کروبی و چیز حسین چوزوی زدند . دمشان هم گرم خیلی هم مخلصیم .

پنجم : چاکر خانم رهنورد . فقط یک ایراد دارد اینکه طرفدار میرحسین است ! دیشب ، بجا و بموقع و بدون کشتن وقت (چیزی که در اردوی میرحسین عجیب رواج دارد) چنان گذاشت وسط کاسه اینها که نماز جمعه این هفته را اگر خود امام زمان بخواند هم چاره نمیشود . بنده از همینجا مخلصمند خانم رهنوردم فقط جان مادر یک تجدید نظری بکن بلکه زد و تو هم طرفدار کروبی شدی !