2009/10/15

#515

خبر مرگ رهبری رسيد !
.

در راستاي اينكه خبرهائي مبني بر وخامت و كما و قطع اميد پزشكان و رحلت جانگداز و اين ملت را اگر ول كني شماره قبر و منار و گلدسته ي معظم له منتشر گرديده ما ضمن تكذيب هرگونه خوشحالي خواهشمنديم به سوالات زير خيلي خوب جواب بدهيد . شما ميتوانيد پاسخهاي درست را بجاي رياست جمهوري به صدا سيما ، سپاه ، بسيج ، ستاد اقامه نماز ، منكرات و اصولاً هر جاي ديگري كه زياد فرقي با خود رياست جمهوري نميكند بفرستيد تا بعنوان برنده ، كانال يك شما را در حال اعتراف به همه نشان بدهد :

سوال اول : چنانچه خبر مرگ رهبري درست باشد اولين احساس شما نسبت به قضيه چه جوري بيان ميشود ؟
 1. هورررررررررررررا ! (از ناراحتي يعني)
 2. جــــــــــــــــــــــِــــــــــــــــغ ! (از شدت تالمات وارده)
 3. آخ حالا باز قر تو كمرم فراوونه ! (از ناراحتي قاطي كرديم قر ميدهيم)
 4. آخ حالا چي ؟ ناي ناي ناي ! (از شدت تاثر ديوانه شديم رفت)
 5. آخ جون ! يك هفته تعطيل ميكنند ميريم شمال .

سوال دوم : علت مرگ رهبري چه چيزهائي ميتواند باشد ؟

 1. عوارض اسهال بعد از انتخابات جوري كه هر كاري كردند بند نيامده باشد .
 2. عوارض زايمان بي موقع جوري كه ناف بچه به شكم ننه اش بد جوري گره بخورد جدا نشود .
 3. ديدم اين رفسنجاني چند وقته صداش درنمياد ها !
 4. قبل از اينكه اين اونو شهيد كنه اون اينو شهيد كرد . (اين و اون همه هستند جز رهبري و مموتي)

سوال سوم : از كجا بفهميم خبر رحلت جانگداز راست بوده ؟

 1. از آنجا كه سپاه نيروي هوائي اش را هم بياورد وسط تهران .
 2. از آنجا كه تهران را ببرند وسط نيروي زميني سپاه .
 3. از آنجا كه شانس فقط يكبار در خانه آدم را ميزند .
 4. از هيچ جا ، بذار همينجوري حال كنيم بابا .

سوال چهارم : بعد از رحلت جانگداز چه اتفاقي براي مسلمانان جهان مي افتد ؟

 1. كمتر كشته ميشوند .
 2. كمتر كتك ميخورند .
 3. كمتر زندان ميروند .
 4. هيچ اتفاق جديدي نمي افتد تمام اتفاقات در طول دوران عمر پر خير و بركت حضرت برايشان افتاده .

سوال پنجم : بعد از ارتحال ملكوتي ايشان چه كسي رهبر جمهوري اسلامي ميشود ؟

 1. همان كسي كه بخاطر رهبر شدنش مموتي رئيس جمهور شد .
 2. همان كسي كه رفسنجاني بعداً در خاطراتش مي نويسد كه مجلس خبرگان چطوري مجبور شد تائيدش بكند .
 3. همان كسي كه بخاطر رحلت باباش از همه خوشحالتر است .
 4. آخه آقا مجتبي اينم پرسيدن داره ؟!