2009/09/19

#489

عـيـد مـا ديـروز بـود امـا مـبـارك !
.

ستاد تماشاي كره ماه واقع در شعب ابي طالب كه هنوز بخاطر ديروز از مومنان واقعي دلخور است كه ده تايشان نيامدند بيرون ولي دشمن لامذهب اينهمه آمده بود اعلام كرد امشب بعد از دستگيري سه نوه ي ديگر آيت الله منتظري درحاليكه هنوز دو نوه ي ديگر براي دستگيري در هفته آينده باقي مانده اند ، آيت الله منتظري را دم در مشاهده نمود و به اين ترتيب هلال ماه روئيت شد . اين درحاليست كه ستاد استهلال در راهپيمائي ديروزبا مشاهده خاتمي و كروبي و موسوي نصف ماه را ديده بود ولي به روي خودش نياورده بود تخم جن . برخي خبرها نيز كه طبق روال چون احتمال دارد راست باشد بنابراين از رسانه هاي دشمن پخش ميشود حاكي از آنست كه پنج ميليون ماه كامل براي استهلال ديروز وسط خيابان بود ديدنش چشم بصيرت ميخواست كه ستاد استهلال ندارد . اين ستاد ضمن تكذيب اين مطلب گفت دهن سرويس ها ! حالا تا شيش ماه مارو ول نكنيد در و ديوار را ربط بدهيد به ديروز ها !

به همين مناسبت دفتر رهبري كه اخيراً از بس معظم عليه واجب النماز ميشود حرفي براي بيانيه دادن ندارد و الآن هم چشم ندارد ما را ببيند بمناسبت عيد سعيد فطر كه با ترور نماينده كردستان در مجلس خبرگان مقارن شده است تا اطلاع ثانوي عزاي عمومي اعلام كرد . اين ترور كوردلانه كه مثل ساير ترورها با دستور مستقيم هيچكسي و احتمالاً كار عمه من باشد در حالي اتفاق افتاد كه معاون رئيس جمهور درحاليكه مي دويد به كردستان رفت . البته خلاف ادب است ولي تا بوده اينطوري بوده كه هر وقت جائي بادي صادر ميشده مقصر خودش زودتر از بقيه ميگفته پيف !

برخي كارشناسان استهلال معتقدند اين شب عيدي اگر قرار به ديدن ماه بود سه برج پيش ندا و سهراب و منوچهر و ترانه و محسن و بقيه ديده ميشدند همانموقع عيد ميشد . برخي ديگر نيز ميگويند ستاد استهلال بجاي اينكه براي ديدن ماه چار قاچ بشيند زل بزند به طاق آسمان يكسر برود 209 اوين الآن كلي ماه و ماهواره آنجا نشسته . يك منبع الدنگ كه چون ريش داشت فكر ميكرد نخود آش است با اشاره به احمدي نژاد گفت اينجا هم يك ماهواره نشسته ببينيدش . كارشناسان استهلال با رد اين خبر گفتند : الاغ ! ما كارشناس استهلال هستيم كارشناس اسهال نيستيم كه اين ا.ن را ببينيم !