2009/09/05

#477

چاکر آقای میرحسین ... سلام !
.

در پی بیانیه یازدهم میر رئیس جمهور موسوی یک تریلی دلار دیگر در مرز ترکیه کشف شد . آگاهان سیاسی که نوشابه را از ته دوست دارند معتقدند هر وقت میرحسین بیانیه میدهد چون از ترس هیچ اتفاقی برای کل نظام نمی افتد لذا همه فوری پولهایشان را با تریلی از کشور خارج میکنند . پلیس بی شعور ترکیه که هنوز فهمش نمیرسد وقتی پول میگیرد چه چیزهائی را نباید بگوید به نقل از کیهان معتقد است این پولها در واقع مقداری چدن بوده که برای آلومینیوم کاری و اصلاً شما به این کارها چیکار دارید ؟ به همین مناسبت رهبری در بیانیه ای که در هر خطش فقط هشتاد و دو بار گفته "دشمن" مقداری رهنمود سازنده داد . ستاد تولید رهنمود سازنده به میرحسین هشدار داد چنانچه این اعمال بی فایده که برای هیچکس مهم نیست تکرار بشود ممکن است بقیه ی فک و فامیل زهرا رهنورد هم داوطلبانه دستگیر بشوند . این درحالیست که حال برادر زهرا رهنورد بعد از بیانیه نهم میرحسین خیلی خوب است و قرار است وقتی حالش بهتر شد برای ترساندن عمه اینا برود اعتراف بکند .

به همین مناسبت خبرگزاری فارس در دویست و هشتاد جوابیه که خیلی شبیه اعترافهای هفته آینده است بیانیه ی میرحسین را نشانه شکست مذاکرات صلح فلسطین اعلام کرد . این خبرگزاری وزین از سعید مرتضوی که هنوز معلوم نیست معاون چی چی دادستانی کل کشور شده است خواست تا با استناد به اعترافات اغتشاشگران اخیر که برای منظورهای دیگری جمع آوری شده بود موسوی را تحت پیگرد بین المللی قرار بدهد . هم اکنون تعدادی امام زمان گمنام که به هیچکسی از هیچ جائی وابسته نیستند با چماق تراش مشغول آماده کردن متن جوابیه به موسوی میباشند . این افراد که جمعاً هفده سال سن دارند و جنایتهای میرحسین در طول دوران ننگین نخست وزیری بخوبی یادشان است همچنین آمادگی خود را برای بالا رفتن از دیوار سفارت انگلیس و پرتاب تخم مرغ به نمایندگی از تمام دانشجویان ایران که علوم انسانی چندتایشان را بی دین کرده به دیوار مقر اتحادیه اروپا اعلام نمودند . در همین راستا قرار شد رهبری که اصولاً با اینگونه حرکات کاملاً خودجوش خیلی مخالف است در خطبه های نماز جمعه ی این هفته که همینطوری بیخود و بی جهت با بیانیه میرحسین مصادف شده است از این افراد تشکر بکند و جهت جلوگیری از خون دماغ در لوله هایشان پنبه بچپاند .

طبق خبرهای کذب واصله در حال حاضر تعدادی اوباش فریب خورده خیابانی در تدارک برگزاری هرچه باشکوهتر روز کاملاً جهانی قدس صرفاً برای لبیک به رهبر مسلمانان جهان میباشند . به اعتقاد ناظران اینگونه مناسبتها که جمهوری اسلامی حالا یک غلطی کرد اختراعشان نمود آخر رهبری را دق میدهد . جمهوری اسلامی پیش از این در یک اقدام بجا و شایسته با جلوگیری از برگزاری مراسم احیاء در مرقد معطر مانع از براندازی توسط امام راحل شد . برخی میگویند جنبش سبز کنونی اگر هیچ فایده ای نداشته باشد در جمع کردن هرگونه مناسبت و راهپیمائی جهانی و سنت حسنه تکبیر و نماز دشمن شکن جمعه و سایر مراسم مذهبی که از صدر اسلام همیشه انجام میشده خیلی موثر است . دیگران میگویند چنانچه همین مراسم و مناسبتها جمع بشود انگار جمهوری اسلامی کلاً جمع شده حضرت عباسی بشمار ببین در سی سال گذشته جمهوری اسلامی بدون داشتن اینها عمراً دیگه چی داشته ؟!