2009/08/21

#465

(تیتر را از کامنت یکی از رفقا در فیس بوک کش رفتم !)
.
هولوی لنکرانی ، تا نخوری ندانی !
.
کامران باقری لنکرانی از وسط !

مجدداً با عنایت به اینکه هولو خیلی خوشمزه است و اینکه در دولت جمهوری اسلامی چشم خواهری هولو زیاد پیدا میشود لذا بطورکلی نظر شما درباره ی چیه ؟
  1. درباره ی اینه که مایه خالی آخرش یاتاقان سوزی می آورد . یارو چهار سال وزارت کرد آخرش شد هولو .
  2. درباره ی اینه که اتفاق مهمی نیفتاده فقط مموتی دوباره در تلویزیون حرف زده ایندفعه خرمگس نبود خودش جبران کرد .
  3. درباره ی اینه که فاطی الآن طی یک بیانیه ی شدید اللحن دهن مموتی را آسفالت میکند . آدم اینقدر نامرد ؟ چندتا چندتا ؟ دو لپی نخور داداش .
  4. درباره ی اینه که جیگر مرضیه وحید دستجردی را حتماً باید رفت . من نمیدانم نوع این مرضیه چیه هرچی هست داره می شینه جای هولو .
  5. درباره ی اینه که معلوم شد طی مدت انقلاب سبز به مموتی حسابی فشار آمده گرفته دستش افتاده دنبال هولو .
  6. درباره ی اینه که مموتی قبلاً وعده داده بود اسامی مفسدین را اعلام بکند یکبار هم که شده به وعده اش عمل کرد .
  7. درباره ی اینه که احتمالاً شبیه سازی و فناوری نانو آخرش کار دست وزارت بهداشت داده لنکرانی دو جنسی شده .
  8. درباره ی اینه که وزاری دولت نهم وقتی کارشان تمام میشود بجای اینکه کیفشان را بگیرند بالا بروند باید شلوارشان را بکشند بالا بروند .
  9. درباره اینه که فاطی قبلاً هم به مموتی گفته بود وزیر زن نیار ، نیاورد رفت بجاش یک وزیر مرد هولو آورد .
  10. درباره ی اینه که هولو چون پشمالو است و هسته ای هم هست خیلی بدرد دولت مموتی میخورد .