2009/04/07

#350

یه حال دیگه به مایلی کودن

با آمدن مایلی کهن نیاز به حضور محمود در ورزشگاه رفع شد !
.
فدراسیون فوتبال در بیانیه ای که مثل همیشه تمام اعضاء از وجود آن اظهار بی اطلاعی کردند تغییرات جدید فوتبال را به این شرح اعلام کرد :
 1. تماشای بازی فوتبال با رعایت کامل پوشش اسلامی برای خواهران از طریق رادیو مجاز است .
 2. برای تشویق تیم ملی در ورزشگاه بجای ممد بوقی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت استفاده میشود .
 3. شورت ورزشی با رعایت حدود اسلامی باید از ختنه گاه تا رستنگاه را کاملاً بپوشاند لیکن احوط آنست که از بیژامه استفاده بشود .
 4. بازیکنان قبل از ورود به زمین برای حصول اطمینان از عدم دوپینگ مورد آزمایش غسل جنابت قرار میگیرند .
 5. برنامه نود از هفته ی آینده جای خود را با برنامه احکام اسلام عوض نموده هر هفته یک مسئله شرعی بعنوان مسابقه پیامک کوتاه طرح میشود .
 6. از این به بعد تمام بازیها فقط در حضور یکی از مراجع بعنوان ناظر شعب ابی طالب برگزار میشود .
 7. اگر تیم به جام جهانی نرسید اشکالی ندارد در عوض به معراج میرسد .
 8. داور وسط از میان قضات دادگاه انقلاب انتخاب میشود .
 9. چنانچه کسی توپ لو بدهد بدلیل جاسوسی از طریق سایت آویزون محاکمه خواهد شد .
 10. تماشاگران باید بجای فشفشه و ترقه مهر و جانماز پرت بکنند .
 11. در حمایت از ملت مظلوم غزه نام تیم ملی به شموشک تغییر پیدا میکند .
 12. نتیجه ی تمام بازیها با تیمهای عربی بطور پیش فرض سه هیچ به نفع عربها محاسبه خواهد شد .
 13. منتقدین مایلی کهن بدلیل توهین به مقامات جمهوری اسلامی اخته میشوند .
 14. چنانچه بازیکنی در زمین مصدوم بشود جزو جانبازان دفاع مقدس محسوب میگردد .
 15. چنانچه کسی در زمین بمیرد پیکر مطهرش در دانشگاه امیر کبیر چال میشود .
 16. نبینیم کسی زرت و پرت اضافه کرده باشه !

فدراسیون فوتبال همچنین بطور پیشاپیش برای سال آینده تصریح کرد که ما در انتخاب مایلی کهن به مربیگری تیم ملی عین انتخاب علی دائی هیچ نقشی نداشته ایم بلکه در جمهوری اسلامی ملت همیشه بدون دخالت و نفوذ هیچکسی از هیچ جائی همینطوری عین گاو سرشان را می اندازند پائین میروند رئیس جمهور و رئیس مجلس و مربی تیم ملی و خیلی کاره های دیگر میشوند !