2009/03/19

#346

در راستای بسته شدن سایتهای سکسی و انهدام شبکه های براندازی اینترنتی توسط سپاه (خبرها)

بدست توانمند سپاه صفا سیتی منهدم شد ! (۱۸+ نیستا !)
.
یکی از تصاویر مستهجن سایتهای مزبور !

روابط عمومی سپاه اعلام کرد در این سایتها تصاویر یکجاهای ناجور ملت قهرمان پرور نشان داده میشد که ما الآن رویمان نمیشود بگوئیم کجا . البته ما که ندیدیم لیکن گفته میشود در این سایتها امت اسلام بعضاً یک کارهای بدی با هم میکردند که فقط محللها در تویسرکان میکنند . در این کارهای بد بد دشمن از طریق اصوات قبیحه ای مانند آه ، اوه ، وای ، اوخ و امثالهم اقدام به تخریب ارکان نظام مینمود . روابط عمومی افزود سپاه ظفرمند اسلام همه جوره جلوی قد علم کردن کفر را میگیرد حالا علم کفر مربوط به هر جای ناجور آدم که باشد فرقی نمیکند . توضیحاً اینکه در روشهای جدید براندازی نرم مبداء و مقصد و مسیر حرکت جاهای ناجور آدم مهم نیست مهم دارنده ی جاهای ناجور است که بدبختانه همه بطور مادرزاد حداقل یک جای ناجور داریم !

در همین رابطه تعدادی از دستگیر شدگان ضمن ابراز پشیمانی از براندازی خواستار اعدام خود از طریق خودکشی شدند . این افراد در اعترافهای اولیه شان که مثل هیچ وقت تحت فشار هیچکس از هیچ جا انجام شد به دریافت پول از آنجلینا جولی اقرار کردند . مدیر سایت آویزون با اعلام اینکه بر پدر هرچی آویزونه لعنت افزود ما با پولهای موصاد ابتدا از طریق لپ تاپ وارد رشت شدیم سپس بوسیله گیره قصد براندازی داشتیم لیکن بعد از باز شدن گیره بدلیل گل افشان شدن زلف خواهران یکدفعه کفر قد علم کرد که البته در عملیات پیش بینی شده نبود . وی افزود چنانچه امریکا بما پول نداده بود ما الآن بجای جاهای ناجور جاهای جور ملت شهید پرور را نشان میدادیم . جاهای ناجور یکجاهائی است که اگر در اینترنت دیده بشود نظام سرنگون میشود !

به همین مناسبت دیده بان حقوق بشر که الآن بخاطر امیدرضا میرصیافی خیلی ناراحت است نگران هم شد . این سازمان دلیل نگرانی خود را گسترش ایدز به قصد براندازی اعلام کرد . در این شیوه دشمن ابتدا ایدز میگیرد تا احتیاج به دکتر داشته باشد بعد دکترها به قصد مبارزه با ایدز اقدام به براندازی نموده بعد تحت فشار هیچکسی از هیچ جائی به دریافت پول از امریکا اعتراف میکنند . هنوز معلوم نیست امریکای جهانخوار اینهمه پول از کجا می آورد لیکن گمان میرود از همانجائی که در غزه و لبنان و عراق و بقیه جاها براندازی میشود نیاورد . متاسفانه هیچکس در غزه کامپیوتر ندارد اگر داشت الآن جمهوری اسلامی بدلیل جلوگیری از عشق و حال ملت مظلوم فلسطین ۴۶ تا بیانیه صادر کرده بود !