2008/12/17

#279

هفته نامه نيم روز كه قرار بود بعد از توقیف شهروند امروز به زودي منتشر شود نيامده توقيف شد (تابناک)

بابا حالا صبر میکردین شاید نیم روزمیخواست ازتون تعریف کنه !
. قرار شد ملت از این به بعد برای انتشار نشریه اول بروند ارشاد تقاضای توقیف بدهند . صفار هرندی در واکنش به توقیف نشریه منتشر نشده نیم روز بلافاصله خواستار آزادی کفش خبرنگار عراقی شد . وی که بدلیل تحصیلاتش در علوم دفاعی دانشگاه امام علی مقوله فرهنگ را خیلی خوب میشناسد گفت نشریات باید مثل آر.پی.جی به تانک صهیونیستها بخورند . بر همین اساس قرار شد چند نفر بروند نوک نشریات را تیز بکنند . وی در مورد تیزی صاحب امتیاز نشریات چیزی نگفت لیکن از مجامع بین المللی خواست تا از طریق مذاکره با اسماعیل بوطفلیقه محاصره غزه را بشکنند . وی که در همایش سی سال انهدام سخن میگفت از توقیف دوربین بهمن فرمان آرا خبر داد و گفت ممکن بود نامبرده بخواهد ده سال دیگر یک فیلمی بسازد که ما مجبور باشیم توقیفش کنیم . صفار هرندی هرگونه وابستگی اش به آن صفار هرندی که حسنعلی منصور را کشت تکذیب کرد و گفت فک و فامیلهای ما آدمکش نبودند فقط خفت میگرفتند !

بر همین اساس وزارت اطلاعات نیز ضمن تبریک کفش خبرنگار عراقی اعلام کرد محمد قوچانی ابتدا از طریق لپ تاب وارد رشت شده و سپس از طریق افشاء جریان قتل پدر شوهر فانزه موتور سوار در شهروند امروز با هوشیاری امام زمان گمنام شد . این درحالیست که تا پیش از این افشاگری همه فکر میکردند که آدم باید در ارتفاع لیز بخورد که بیفتد پائین خودکشی بشود در صورتیکه اگر آدم را هل بدهند هم همان اتفاق می افتد . در حال حاضر محمد قوچانی بدلیل نقض قوانین جاذبه نیوتن و دافعه سید علی تحت تعقیب است . وزیر اطلاعات درباره گیره و پونز چیزی نگفت لیکن احتمال داد اینقدری که قوچانی تنش میخارد ممکن است خدای نکرده خارشک گرفته باشد !

هم اکنون قوچانی در حال طی دوره آموزش مین ضد نفر و رانندگی تانک و باز و بسته کردن خمپاره برای دریافت مجوز نشریه میباشد . این دوره ها همه روزه در دفتر روزنامه کیهان برای علاقمندان به کاراته با چادر و خودروی مینیاتور نیز برگزار میگردد !

احمدی نژاد نیز در واکنش به این اقدام با اشاره به کفش خبرنگار عراقی گفت البته جمهوری اسلامی کشور آزادی است و هر کسی میتواند هر چقدر دلش خواست نشریه توقیف کند . وی در مورد توقیف خود افراد گفت پس فکر کردی من چطوری میتوانم کشور را با نفت ۵ دلار اداره کنم ؟! او درباره نحوه پیدا کردن صفار هرندی برای وزارت ارشاد گفت ما در سالهای دور بالای دیوار سفارت با هم آشنا شدیم ولی سینما جمهوری را کس دیگری آتش زد . احمدی نژاد درباره پاره شدن توقیف دون چیزی نگفت !

به همین مناسبت بعد از توقیف امروز و نیم روز امید رضا میر صیافی نویسنده وبلاگ روزنگار نیز بدلیل جـیـش بـدون ریـش بـه ۵/۲ سال زندان محکوم شد . بر این اساس احتمال میرود علی الحساب سوزن جمهوری اسلامی روی "روز" گیر کرده باشد . قرار شد از این به بعد نشریه زن روز هم با نام مرد شب منتشر بشود . خواهران مکرمه میتوانند برای دریافت الگوی دوخت چادر با پشم شیشه و سوهان ناخن با چماق و استفاده از بیسیم بجای موبایل و زن دادن شوهرانشان برای حمایت از چند همسری به این نشریه مراجعه کنند !

توضیح ضروری : آقا جان پریروز یکنفر دیگر در زندان اصفهان با زیر پیراهنی خودکشی شده ها . ببین چند دفعه دارم میگم چرا صدای کسی درنمیاد آخه پس ؟ ای بابا !