2008/08/18

#159

در راستای شکایت رسمی شیرین عبادی از خبرگزاری ایرنا

* بدینوسیله اینجانب در این لحظه پر برکت بدلیل اینکه به نظر میرسد خانم شیرین عبادی دارد یک کمی اروپائی فکر میکند و ظاهراً متصور میباشد که چون برنده جایزه نوبل است در ایران حتی جواب سلامش را میدهند چه به جواب شکایت قانونی از ایرنا لذا بر آن شدم تا در راستای هدایت ایشان به راه چپ توصیه های بشدت اجرائی خودم را در راستای گرفتن حال ایرنا ارائه بنمایم باشد تا ایشان بدانند در مملکت امام زمان قانون فقط مال قبرستان میباشد آنهم اگر دو تومن به نکیر و منکر بدهی حلّه !

ببخشید خانم عبادی شما دقیقاً از کی شکایت دارید ؟!


بشدت پیشنهاد مینمایم که خانم شیرین عبادی بجای توسل بیهوده به قانون به یکی از روشهای واکنش سریع زیر عمل بنماید :

روش اول ) دست مدیر عامل ایرنا را بگیرد ببرد میدان ونک لبخند هم بزند !
بدیهیست کلیه نیروهای زرهی گشت ارشاد مستقر در منطقه عملیاتی ونک که بشدت منتظر چنین سوژه هائی هستند درجا وارد عمل شده و قبل از اینکه پرسیده باشند که این وسط کی به کی است خشتک مدیر عامل محترم ایرنا را عین پرچم روی سرش به اهتزار درمی آورند ! در این روش علاوه بر کنک مفصلی که نامبرده میخورد درصورتیکه خانم عبادی در لحظه دستگیری زحمت بکشد و یک جیغ بنفش نیز صادر بنمایند چه بسا که کار مدیر عامل محترم به بازداشتگاه و مراتب بالاتر قرب الهی هم بکشد چون در جمهوری اسلامی اصولاً اینجوری است که اول طرف را میفرستند بالای تپه بعد میگویند خب حالا این جریانش چی بوده این وسط ؟! خانم عبادی بعداً میتوانند وکالت خانواده آن مدیر عامل شهید را بر عهده بگیرند اگر وکالتهائی که تا حالا بر عهده گرفته اند نتیجه داد آنهم حتماً میدهد !

روش دوم ) مدیر عامل ایرنا را ببرد دانشگاه تهران سخنرانی لبخند هم بزند !
این روش خیلی موثر میباشد چون در جمهوری اسلامی عموماً فقط قسمتهای حساس خبر مهم است لذا فوراً به گوش سربازان گمنام اینطوری میرسد که شیرین عبادی ... دانشگاه تهران ... سخنرانی ... در اینجا دیگر کسی امان نمیدهد که خبر تمام بشود و فوراً به دانشگاه حمله نموده و ضمن کتک بدی که آن مدیر عامل محترم به نمایندگی از تمام اصلاح طلبها میخورد پس فردایش نیز خبرگزاری فارس اعترافات او را درباره انفجار شیراز منتشر نموده و پسون فردایش نیز باید اسم سازمانهای خارجی که برای تشویش اذهان عمومی در دانشگاه تهران ازشان پول گرفته را به همه بگوید ! در اینجا یک مدتی هیچ خبری از هیچ کسی نمیشود چون متوجه میشوند که طرف خودی است و خیط کرده اند ولی خانم عبادی میتواند بعداً وکالت آن مدیر عامل محترم را بر علیه مسبب این اتفاقات بر عهده بگیرد اگر تا حالا کسی توانسته باشد از آقا شکایت بکند او هم حتماً میتواند !

روش سوم ) برود در دفاع از ایرنا با صدای امریکا گفتگو کند لبخند هم بزند !
در این روش فقط کافیست خانم عبادی در صدای امریکا بگوید طی گفتگوئی که با ایرنا داشتم دیدم اینها راست میگویند و دختر من اصلاً خیلی وقت است که بهائی شده من خبر ندارم . در این صورت فوراً یک نفر به ایرنا تلفن میزند میگوید پدرسگ تو کی با شیرین عبادی "گفتگوئی" داشتی که ما خبر نداریم و تازه جوری هم "گفتگو" کردی که اینی که تابحال خود آلفرد نوبل هم نتوانسته از خر شیطان بیاوردش پائین حالا میگوید تو راست میگوئی و اصلاً اگر قرار بود این قبول کند که دخترش بهائی است که شر درست نمیشد و مردم سرگرم نمیشدند و ما میرفتیم سراغ یک سوژه دیگر بیا ببینم چه خبر شده نکند خدای نکرده هنوز قانون حمایت از خانواده تصویب نشده تو بدون اجازه آن دویست تا زن اولت میخواهی بروی سراغ دویست تای دوم حالا برای ما دلبری میکنی از نامحرم ؟! آنهم کی ؟! خانوم عبادی در این مورد هم میتواند بعداً وکالت آن دویست تا زن اول مدیر عامل ایرنا را بر عهده بگیرد اگر تا حالا توانسته حق هیچ زنی را در جمهوری اسلامی برایش بگیرد این یکی را هم میتواند !


نتیجه : اینطوری فایده ندارد احتمالاً همین امروز فردا باشد که شیرین عبادی با سشوار خودکشی بنماید !