2008/07/20

#87

واکنش امریکا به مذاکرات هسته ای در ژنو : ایران باید بین همکاری یا مقابله یک گزینه را انتخاب کند. (BBC)

* البته اینطور که پیداست پیرو فرمایش اخیر خودمان اینها نشسته اند در ژنو دارند آب ساندیس میخورند بنده و جنابعالی هم که بوقیم و علی الحساب در تهران مفتی سر کاریم !

آقای امریکا !

بی زحمت یا نزن یا جوری بزن که "طرف" دیگر بلند نشوند !


در اینجا به جهت رعایت این اصل که همواره برای هر مسئله ای گزینه سومی هم وجود دارد در اینجا تعداد ۱۰ عدد از این گزینه ها را با واکنشهای مربوطه از طرف امریکا به جهت ارتقاء امنیت اختلالی در زیر می آوریم !

گزینه اول : ما غنی سازی را تعلیق نمیکنیم ولی شما هم بما حمله نکنید !
واکنش اول : برو بابا !

گزینه دوم : ما تعلیق نمیکنیم ولی شما هم حمله نکنید در عوض نظرتان درباره دفتر حافظ منافع در ایران چیه ؟!
واکنش دوم : نه درآنصورت ما دفتر نمیخواهیم خودمان می آئیم تمام ایران را میگیریم میکنیم دفتر !

گزینه سوم : ما تعلیق میکنیم ولی شما به کسی نگوئید منتها چون اخیراً ما خودمان خودمان را افشاء میکنیم هر وقت افشاء شد شما بما یک حمله ای چیزی بنمائید که ما به مردم بگوئیم دیدی حالا پالیزدار دروغ میگوید ؟!
واکنش سوم : نخیر ما بعدش حمله نمی نمائیم شما خودتان که استاد اینجور کارهائید ! سی سال است اول یواشکی یک کاری را میکنید بعد یکی از خودتان میرود آنرا افشا میکند بعد چندتای دیگر از خودتان به مردم حمله میکنند ! اینکه دیگر اینهمه ناو و ناوکشی نمیخواهد ! مردمتان هم که به این چیزها عادت دارند !

گزینه چهارم : ما تعلیق میکنیم ولی بگذارید لااقل یک حالی از این اسرائیل بگیریم !
واکنش چهارم : مگه الآن دارید به اسرائیل حال میدهید که میخواهید آنرا بعداً بگیرید ؟! عجب خریه ها ! ما و اسرائیل ببخشید فرقمان چیه ؟!

گزینه پنجم : ما تعلیق نمیکنیم ولی شما هم بما حمله کنید منتها بعدش بگذارید ما باز هم حکومت کنیم !
واکنش پنجم : تو اصلاً انگار بدتر از محمود بد جوری دیوانه ای ! بابا اگر ما بگذاریم باز هم شما حکومت بکنید که دوباره پس فردا میشه همینی که الآن هست بعد باید دوباره تمام اینکارها را از اول بکنیم ! دانشمند تر از تو دیگه نداشتند بفرستند ژنو ؟!

گزینه ششم : ما تعلیق نمیکنیم ولی شما بما حمله کنید منتها بعدش بگذارید ما باز هم در ایران بمانیم !
واکنش ششم : ببین تو یا خیلی تیزی یا خیلی خری ! ببخشید بودن شما در ایران با حکومت کردنتان چقدر فرق دارد ؟! آن شاه بدبخت هم همینکار را کرد که آخرش شد این ! لا اله الاّ الله !

گزینه هفتم : ما تعلیق میکنیم شما هم بما حمله نکنید ولی بگذارید نفت گران بشود !
واکنش هفتم : تو به حضرت عباس یه چیزیت میشه ! دیوانه اگر نفت را گران بکنیم همه چیز در همه جا گران میشود بعد پس فردا شما این خل و چل هفتاد سانتی تان را میفرستید دور دنیا که بگوید ایها الناس ! دیدید ما الآن اگر بجای نفت اورانیوم داشتیم هیچی گران نمیشد ؟! بعد دوباره غنی میکنید بعد دوباره باید بشینیم همینجا همینها را به هم بگوئیم !

گزینه هشتم : ما تعلیق نمیکنیم شما هم حمله نکنید ولی حق و حسابتان را با ما دو برابر حساب کنید !
واکنش هشتم : مشنگ اگر تو بیکاری ما یک عالمه کار داریم ها ! خیلی خری که هنوز نمیدانی چرا همان دفعه اول بهتان حمله نکردیم ! تو هم انگار یکی از ایرانی تبارهای مقیم دیسکوهای دوبی هستی نه ؟! آخه انگار اصلاً از اوضاع داخل مملکت خودتان هم خبر نداری ! بابا جان برو بالاترین و دنباله را بخوان بخدا از این خرفتی درمیآی !

گزینه نهم : ما تعلیق نمیکنیم بعد با فتوشاپ مانور برگزار میکنیم بعد شما به همه بگوئید ترسیده ایم بعد ما یواشکی تعلیق میکنیم !
واکنش نهم : خدایا امان از هرچی زبون نفهم الاغ ! آخه ای.کیو.سان اگر ما اینرا بگوئیم ، به شما هم که اعتباری نیست پس فردا تعلیق نمیکنید ما میخواهیم حمله بکنیم بعد این مردم بدبخت فکر میکنند ما که از مانور شما خیلی ترسیده ایم از خود شما بیشتر میترسیم بعد دوباره هشت سال بعدش شما شربت زهرمار میخورید بعد سی چهل سال نوادگان آن مردم قبلی را میفرستید دانشگاههای خودتان نوابغتان را ما باید بفرستیم دانشگاههای خودمان ! ببینم ؟ راستی راستی دبیر امنیت ملی اینها توئی ؟!
گزینه دهم : خب پس بفرمائید ما دیگر چه خاکی بسر خودمان و شما بریزیم ؟! نه بفرمائید دیگر !
واکنش دهم : ببینم تو گرفتی ما رو ؟! یارو تو آخه الآن اصلاً میدانی برای چی آمدی اینجا ما رو هم اسیر عبیر خودت کردی ؟! خب خره اینو که ما یکساله داریم میگیم شما باید چیکار کنید آخه حمال تو هم از همون دکترهای سهمیه ای هستی که بجای مدال المپیاد روی پیشونیت جای مهر کاشتی باهاش حال هم میکنی ؟! آی سولانا بیا من کف کردم ! بابا ما گه خوردیم ! شما بروید همان کار خودتان را بکنید ما هم میدانیم باید چیکار کنیم ! آی سولانا سر راه یه تزریقاتی هم بیار من فشارم بدجوری رفته بالا !
در اینجا ناگهان مذاکرات نیمه کاره ماند ولی آخرش نه ما تعلیق کردیم نه امریکا حمله کرد نه چیزی !