2008/07/17

#80

نظر به این فرمایش گرانبها که حجت الاسلام نقوی فرموده اند "زن باید در خانه بماند بیرون میرود مهریه اش زیاد میشود" ما نیز به جهت حمایت از اینگونه آیات الهی که خداوند در زمان صدورشان ظاهراً بشدت اسهال بوده است به دادگاه خانواده رفتیم تا با چند نفر از طلاق بگیرهای محترم مصاحبه بنمائیم که اتفاقاً رفتیم و نمودیم !

ای دختره ی بی حیا !

به مهریه حبس ابد در منزل ، پدرسگ آیا بنده وکیلم ؟!


تصویری که ملاحظه میفرمائید وانت نیست بلکه یک زن است منتها در جمهوری اسلامی !

طلاق بگیر محترم اول )
اینجانب عباس آقا شوفر معروف به شبگرد تنها الآن ۹۶ سالم میباشد و از ۴ سالگی شاگرد شوفر بوده ام ! اینجانب پارسال با دختر عموی ۱۲ ساله ام ازدواج نموده ام چون عقد ما در آسمانها بسته گردیده است ! اهن ! با وجود اینکه من در زندگی از آچار چرخ بگیر تا فرمون هیدرولیک چیزی برای ایشان کم نگذاشته ام ولی ایشان توجه ننموده و در مدرسه شاگرد اول شده است ! لطفاً امروز حق منرا از ایشان بگیرید چونکه فردا باید بندر باشم ! پیشاپیش از همکاری شما جمالتو عشق است !

رای دادگاه : نظر به تمام قوانینی که تا حالا درآمده و با توجه به اینکه این دوشیزه دارای یک جفت چشم و یک لنگه ابرو نیز میباشد نامبرده به سی سال رختشوئی برای همسایه ها محکوم میگردد ! لازم است تا عباس آقا نسبت به تهیه سه عدد لگن هرچه زودتر اقدام نموده و تا سال دیگر اینموقع هم سه جفت بچه بغل ایشان گذاشته باشد ! توفیق الهی را بنمائید ! (ای بی ادبها منظورم این بود که "مسئلت بنمائید !"

طلاق بگیر محترم دوم )
داشّت اسمال میباشد یعنی همین رعنائی که داری سیاحتش میکنی ! (فین !) اولاً که بتو چه من چند سالمه ثانیاً بتو چه که واسه چی اینجام ثالثاً من اینجا یه تف میکنم خشک نشده طلاق منو بستونید ! راستی بینیم دیگه دانشجو مانشجو که شر نکردن بریم قولنجمونو بشکونیم ؟! فدا ! (فین !)

رای دادگاه : نظر به اینکه هیچ قانونی تابحال برای چنین موردی صادر نگردیده ولی با اینحال این دختره چشم سفید از اسمال آقا تمکین نمی نماید دادگاه او را به تعداد نا معلومی تف محکوم میکند که تا خشک نشده باید اوامر اسمال آقا را اجرا کرده باشد وگرنه لازم است تا همراه ایشان برای کار اجباری به کوی دانشگاه برود ! (فین !)

طلاق بگیر محترم سوم )
بنده البته با نهایت پوزش و ببخشید خوش خنده هستم که خودم هم نمیدانم چرا هستم ! هه هه هه هه ! تا پارسال بیکار بودم ولی امسال هم سر کار نمیروم ! هه هه هه هه ! این ملوسی که میبینی زنی است که من نمیدانم چرا دارم ! هه هه هه هه ! ولی حالا من نمیدانم چرا زن دارم او هم نباید بداند چرا شوهر دارد ! هه هه هه هه ! بی زحمت بروید کار منرا راه بیندازید تا بیشتر نخندیده ام ! هه هه هه هه ! راستی چرا تازگیها احمدی نژاد از روی نوشته های من سخنرانی نمیکند ؟!

رای دادگاه : با توجه به این ملوسی که میبینیم و با توجه به ملوسی که قرار است امشب ببینیم و با توجه به ملوسهائی که نمی بینیم این دادگاه هیچ حکمی صادر نمینماید ولی این دلیل نمیشود که دلیل چیزی بشود چون از صدر اسلام تا الآن هیچوقت نشده که یک نفر زن باشد ولی آدم هم باشد ! هه هه هه هه !

طلاق بگیر محترم چهارم )
من البته خودم هم نمیدانم چرا میخواهم از زنم طلاق بگیرم لیکن چون در حال حاضر انگار طلاق و طلاق کشی بد جوری مد شده است آمدم دادسرا تا ببینم مدارک لازم برای اینکار چی است تا بعدش بروم یک زن بگیرم که او را طلاق بدهم ! از مصاحبه شما و برنامه خوب بیست و سی هم خیلی ممنونم !

رای دادگاه : با توجه به اینکه ایشان هنوز مجرد میباشد ولی اشکالی ندارد چون زندگی خیلی سخت شده است تمام دختران بازداشت شده و نیز کسانیکه قرار است بعداً بازداشت بشوند و نیز کسانیکه در هنگام تولد به قوانین جمهوری اسلامی توجه ننموده و به قصد دهن کجی به نظام دختر بدنیا می آیند هر کدام بطور همزمان محکوم به سه سال زندگی مشترک با این بی خاصیت میشوند لیکن وقتی زن او شدند صیغه ما نیز محسوب میشوند که برایشان عین سر جهازی میمانیم ! عدم اطاعت از این رای موجبات افزایش آمار خودکشی میگردد ! و من الله الپلاکارد !

طلاق بگیر محترم پنجم )
ببخشید اینجا غیر از طلاق طرفین را آشتی هم میدهند ؟! با تشکر از روزنامه جمهوری اسلامی !

رای دادگاه : نظر به اینکه این آقای محترم جمعاً به اندازه ما آقایان غیر محترم شوت تشخیص داده شده و بکلی از مرحله پرت میباشند لذا لازم است ایشان قبل از هر کاری ابتدا رئیس جمهور ایران بشوند بعد بروند در مشهد و قم و کلمبیا و بقیه جاها اولیاء الهی ساخت جمهوری اسلامی را ببینند وقتی که دیدند همین سوال را از آنها بپرسند ! بدیهیست چنانچه جواب سوالش را دریافت کند ولی باز هم متوجه علت تعدد زوجین ما نشود خیلی شوت تر از این حرفها بوده و باید دو دوره رئیس جمهور بشود ! شفای اینجور افراد را از محضر ۱+۵ مسئلت داریم !