2008/07/15

#76

* این برگ سبز برای تقدیم به دوستانی که در بالاترین دارم و اینهمه خوبند

در راستای گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور

* ما البته دقت نمودیم متوجه شدیم که رئیس جمهور در این گفتگوی ناگهانی تلویزیونی با نهایت تواضع یک مقدار زیادی رعایت حال یک کسانی را کرد که اگر نمیکرد همان دیشب سر و تهش میکردند ! ضمن اینکه ایشان چون خیلی به فکر مردم است لذا از فرصت زرت و پرت بس موقت جنگ با تمام دنیا استفاده نموده و حالا که زرت و پرت در عرصه خارجی ممنوع اعلام گردیده ایشان فوراً نسبت به صدور زرت و پرت در تمام عرصه های داخلی اقدام بعمل آوردند چون دکتر گفته این اگر زرت و پرت نکنه میمیره !

ای حیدری !

تو چرا اینهمه مجردی که ما اینهمه معضل اقتصادی داریم ؟!

یکی از بینندگان پر و پا قرص برنامه های تلویزیونی رئیس جمهور سه دقیقه بعد از تماشای برنامه !

مواد لازم برای حل معضل اقتصادی در برنامه های زنده تلویزیونی :

 1. رئیس جمهور : هفتاد سانت خط کش خوری !
 2. مجری مجرد : یک حیدری اخبار راست خوری !
 3. امریکا : یک قاره توسری خوری !
 4. اسرائیل : یک غزه موشک خوری !
 5. چندتا کشور دیگر : سه قطعنامه ۱+۵ خوری !
 6. ورزشکار : به اندازه تمام کسانی که در سه سال گذشته مدال نگرفته اند ولی این میگه گرفته اند !
 7. هنرمند : به اندازه کسانیکه الآن بجای مجسمه سازی دارند گچ کاری ساختمان میکنند ولی این میگه دارند آپولو هوا میکنند !
 8. محبوبیت داخلی : به اندازه تمام فحشهای خواهر و مادری که مردم در سه سال گذشته یاد گرفته اند !
 9. محبوبیت جهانی : به اندازه تمام شام و نهاری که در ایتالیا به همه دادند ولی این رفته بود پیتزا بخوره بهش ندادند !
 10. معضل اقتصادی : به اندازه یک هزارمی که الآن هست برای چند نسل کافیه وگرنه بشدت باعث جنگ با فتوشاپ میشود !
 11. کره زمین : به اتدازه ای که آنقدر کشور داشته باشد که این برای اقتصاد همه شان معضل ایجاد کند !
 12. افریقا : سه برابر گنجایش فعلی تمام انواع تارزان و کینگ کونگ و گودزیلا و خرچسونه و سیاه برزنگی که بشود باهاشان روابط تحکیم کرد !
 13. فقر : به اندازه ای که این بخواهد آنرا از جهان ریشه کن کند عین پشه مالاریا که تب مالت را ریشه کن میکند !
 14. ثروت داخلی : به اندازه پولهائی که الآن همه دارند ولی به این نمی دهند !
 15. ثروتهای خارجی : همین جوانان برومندی که در سه سال گذشته به فرمایش ایشان "باعث افزایش رشد خروجیهای کشور" شده اند عینهو باطبی !
 16. مسافرت : به اندازه تمام بلیطهای ایران پیما و تی.بی.تی !
 17. توریست : به اندازه تمام حسینیه ها برای اعتراف به انفجار حسینیه ها به تحریک تمام جهان که خیلی هم با ما خوبند !
 18. دشمن داخلی : به اندازه ۷۵ میلیون دیش ماهواره خوری !
 19. سخنرانی : به میزان تأمین برنامه بمدت یک قرن برای صدای امریکا و سر و صداهای مشابه !
 20. ائمه اطهار اولیاء خدا پیغمبر : فعلاً در همین اندازه کفایت میکند زیادی اش آدم را چاق میکند !
 21. آلبوم عکس : به تعداد گروهبانهای ژنرال امریکائی که ضمناً مترجم عراقی هم باشند !
 22. اشعه ایکس : موضوع جدی است لطفاً مزه نریزید !
 23. زرت و پرت در زمان قبلی : به اندازه پورنوگرافی شدن خواهر مادر جهان !
 24. زرت و پرت در زمان کنونی : الو ... الو ... قطع و وصل میشه ... الو ... الو ... ای بابا قطع شد !
 25. مشنگ : به تعدادی که بشینند این برنامه ها را تماشا کنند !

طرز تهیه : ابتدا زن نمیگیرد سپس مجرد میمانید بعد اخبار میگوئید یعد از اخبار دیگر لازم نیست شما چیزی بگوئید خودش اینقدر میگوید که شما دیگر نگوئید معضل اقتصادی داریم !

به همین راحتی !

نکته بهداشتی : شیوع اسهال بعد از تماشای برنامه بشدت محتمل است بیخود ماست نخورید چون افاقه نمیکند باید حتماً در تیوپ تریلی بستری شده و اگر بند نیامد بروید وزیر همین احمدی نژاد بشوید ! ایران به وجود ریغوها بشدن نیاز دارد ! ریغوهای جوان آینده سازان مملکت میباشند ! ( ره ! )