2015/01/22

#1439

لبیک جوانان غربی به دعوت آیت الله خامنه‌ای!


حضرت آیت الله خامنه‌ای «جوانان غربی را به مراجعه به قرآن و زندگی پیامبر» دعوت کرد. (خبر) در این میان جوانان غربی واکنش‌های پر شور مختلفی نشان دادند:
 

 یک- مراجعه کردم، نبودن، برگشتم. تماس از تو.

دو- باشه حتماً. الآن دستم بنده، شب میام هر جا خواستی بریم.


سه- لووووول!


چهار- این جوانان ما دوتاشون قبلاً دعوت شدن زدن دوازده نفرو کشتن. جوانان ما نزده می‌رقصن. خواستم بدونی، همین.


پنج- شما سی و پنج سال جوانان خودتونو دعوت کردین آخرش همه‌شون شدن عین ما. خیلی نایس دعوت می‌کنین.


شش- میشه من دوست دخترمم بیارم؟


هفت- نجسی هم میدن؟


هشت- من یک جوان ایرانی هستم که بعد از فتنه 88 جزو جوانان غربی محسوب می‌شوم. الآن یعنی ایران آزاد شده؟ برگردیم؟


نه- من هم یک جوان ایرانی هستم که پریروزها در میدان ونک مورد ارشاد قرار گرفتم و فهمیدم که بخاطر شلوارم جزو جوانان غربی هستم. الآن باید چیکار کنم؟


ده- بعنوان یک پزشک جوان غربی، زیاد حرف زدن اینروزهای شما را دلیل بهبود کامل پروستات شما می‌دانم. ادامه بده!