2012/10/01

#1211

امریکا هیچ غلطی نمی‌توانست بکند !


خوشبختانه علیرغم تمام توطئه‌های بوق‌های استکباری امپریالیست جهانخوار و حومه ، نظام فاسد امریکا که نشان به آن نشان که شوهر هیلاری کلینتون هم خانوم باز بود حسب آخرین اطلاعاتی که بچه‌ها الآن زنگ زدند از چهارراه استامبول گرفتند علیرغم تمام تلاشش همه جور کاری توانست بکند جز غلط . بر این اساس ما پنج دلیل محکم برای اینکه امریکا امروز هر نیم ساعت یکبار که بچه‌ها زنگ می‌زنند استامبول متوجه می‌شوند بیشتر هیچ غلطی نمی‌تواند بکند داریم که اینجا می‌آوریم :

یک - همه خیال می‌کند که امریکا خودش دارد یک کاری می‌کند که ریال با پشگل مساوی بشود و دلار بالا برود . شما خیال کرده‌اید با وجود شخصی به نام محمود احمدی نژاد امریکا حداقل در این یک زمینه عمراً بتواند هیچ غلطی بکند ؟ مگه می‌گذاره ؟ اصلاً راه نداره .

دو - همه خیال می‌کنند این تحریم‌های امریکا است که زده اینجوری دهن ما را سرویس کرده . تا وقتی که دولت سرقتی ما می‌تواند به این خوبی حداکثر ظرف یک جلسه‌ی بیست دقیقه‌ای بزند دهن ملت را ایزوگام بکند تحریم‌های امریکا این وسط دقیقاً چه غلطی می‌تواند بکند ؟

سه - همه خیال می‌کنند که امریکا برای اینکه به ایران «حمله» بکند دارد اینطوری در چهارراه استامبول قدم ملا جعفری می‌زند . امریکا خیلی که زور بزند همین که بتواند از خودش در برابر جمهوری اسلامی «دفاع» بکند شاهکار کرده . حتماً باید بزند طی انفجار یک موتور ، ده دقیقه‌ای سیصد عابر پیاده را در نیویورک دراز بکند که امریکا اینرا بفهمد ؟

چهار - همه خیال می‌کنند که امریکا بخاطر نزدیک شدن به انتخاباتش است که از این غلطها می‌کند . شما فقط دو جا را در دنیا اسم ببر که انتخابات امریکا بیشتر از انتخابات ایران در آن اثر داشته باشد . ملت خودشان را به نفهمی زده‌اند نمی‌دانم چرا .

پنج - اصلاً با حاکمیت فعلی ایران ، امریکا واقعاً به نفعش است که هیچ غلطی نتواند بکند . امریکا همینطوریش هیچ غلطی نکرده شما بفرما کجای دنیا بابت فقط یک دلارش اینهمه پول می‌دهند ؟!