2011/10/06

#1035

بسیج لشکر مخـتـلـس خداست !


همزمان با ممنوعیت کش در سطح جامعه رئیس قوه قضائیه طی مصاحبه‌ای بر این امر تاکید و بلافاصله طی بخشنامه‌ای موارد اعلامی در زیر استعمال عمد از کش و معادل محاربه‌ی نرم محسوب گردید :

یک - هرگونه استفاده از یو یو ، شورت مامان دوز ، تسمه پروانه ، کمربند لاغری ، سیم بکسل ، دسته سیفون و امثالهم در حکم ادامه‌ی صحبت در مورد سه هزار میلیارد تومان تلقی شده ، استفاده کننده مورد کشیدگی قرار می‌گیرد .

دو - ارتکاب یک یا تمام اعمال شنیع جاروکشی ، آبکشی ، ماله‌کشی ، سیم‌کشی ، اتوکشی ، نرده‌کشی و خدای نکرده جاکشی علاوه بر ادامه‌ی گفتگو در مورد سه هزار میلیارد تومان بطور جداگانه در حکم شایعه پراکنی در خصوص جریان هفت هزار میلیارد نیز تلقی گردیده ، هیچکس مسئول هیچ اتفاقی که برای کشندگان مربوطه بیفتد نمی‌باشد .

سه - با توجه به اسنادی که در راستای سیاست تو بگو من بگو اخیراً روزی یک فرغون در مورد تقسیم کشور بین جد و آباد احمدی نژاد منتشر می‌شود از این به بعد فامیل نامبرده همان نقش کش را داشته و خصوصاً از آنجا که این فامیل محترم همگی اتفاقاً خیلی هم آدمهای کشیده‌ای هستند قانون‌گذار بدلیل شدت زیاد جرم وارده هنوز اسم خاصی روی مجازات پیش‌بینی شده تعریف نکرده است .

چهار - در صورت بروز هرگونه دعوا بدلیل شیوع کشیدگی تمام یا قسمتهائی از بدن خواهر مادر طرفین دعوی بر حسب مورد و نیاز ، هر دو طرف درگیر بدلیل کش دادن موضوع سه هزار میلیارد تومان در ملاء عام ، دستگیر و همان قسمتهای مورد ذکر در هنگام دعوای خودشان بنحو مطلوبی کشیده می‌شود .

پنج - از این تاریخ کشاله‌ی ران نیز جزو نقاط سکسی بدن محسوب شده باعث تحریک فکر نامحرم در مورد سه هزار میلیارد تومان گردیده ، لازم است که در هنگام فوتبال خصوصاً زمانی که دوربین روی کشاله یا یک وجب بالاتر قرار گرفته و همزمان جواد خیابانی می‌گوید شما در حال دیدن تصویر بازیکن شماره هفت هستید ، بخوبی پوشیده و مورد استتار قرار بگیرد .

شش - بابلی‌ها به شاش می‌گویند کش !