2010/09/14

#820

متکی دوگانه سوز می‌شود !


در راستای اینکه بتازگی غیر از روزنامه‌نگار بودن و تجاوز آنهم با باتوم (حساب کن ، خیلی جا می‌خواهد‌ها) ؛ اروپا کلاً به دیپلماتها هم خیلی مامان پناهندگی می‌دهد و لذا دیپلماتهای غیور دو هفته مانده به بازنشستگی با اسناد و مدارک تکان دهنده‌ای به جنبش سبز ملحق می‌شوند و نیز از آنجا که برای سیصدمین بار طی سیصد سال گذشته قرار است متکی بعد از فروش ، تعویض یا پس گرفته بشود در اینجا ما ضمن دعوت نامبرده با در دست داشتن اسنادی در خصوص فجایع جمهوری اسلامی بعد از انتخابات ، به پیوستن به جنبش سبز که هرچی باشد از اینطوری دوگانه سوزیدن خیلی آبرومندانه‌تر است (اگر اصلاً بفهمد آبرو یعنی چی) در اینجا متن مصاحبه حسین علیزاده با BBC را که احساس کردیم با قدری سانسور پخش شده در راستای شفاف سازی عیناً در زیر می‌آوریم :

مجری : آقای علیزاده شما کلاً چه جوری شد که دیروز فهمیدی با جمهوری اسلامی مخالفی ؟
علیزاده : کلاً این خیلی طبیعی است که ما با جمهوری اسلامی مخالف باشیم . اصلاً تابحال همه‌اش هی با جمهوری اسلامی کلاً مخالف بودیم ولی بقیه را اسکل کرده بودیم . این شد که بنده بعنوان یک عضو جنبش سبز بعد از انتخابات قلابی پارسال وظیفه خودم دانستم که به مردم بپیوندم .

مجری : ببخشید این وسط شما پارسال تا حالا که داشتند ملت را جر میدادند کجا بودی پس ؟
علیزاده : همینجا بودم . منتها مطابق دستورالعمل مهندس موسوی که شبکه‌های مخفی اجتماعی گسترش پیدا بکند این شد که ما همش مخفی بودیم و دیروز علنی شدیم .

مجری : داداش ! مهندس موسوی این دستورالعمل را همین پریروزها داد . میگم پارسال تا حالا کجا بودی ؟
علیزاده : همون ! ما چون می‌دانستیم که مهندس موسوی بالاخره یک روزی دستورالعمل می‌دهد این شد که همانموقع مخفی شدیم منتظر شدیم که ایشان همچی که دستورالعمل را داد ما از حالت مخفی دربیائیم و خودمان را بکنیم توی پاچه جنبش سبز .

مجری : پدرجان ! مگه نمیگی تشکیلات مخفی ؟ پس چرا لو میدی ؟
علیزاده : البته شما درست می‌گوئید و من همینجوری خواستم یک دلیلی آورده باشم اینجوری گفتم .

مجری : حالا حضرت عباسی چی شد که از حالت مخفی آمدی بیرون ؟
علیزاده : اینجوری شد که ما حساب کردیم دیدیم دو هفته دیگر بازنشسته می‌شویم ، حقوق و مزایا را که شکر خدا تا همین الآن همه را تا بیخ گرفته‌ایم ، بعدش که بازنشسته شدیم باید برگردیم ایران خیلی که شانس بیاوریم تهش بشویم یک الدنگی مثل قشقاوی یا مهمان‌پرست از هشت صبح تا دوازه شب سه شیفت فحش ناموس بخوریم . این شد که حس کردیم مورد شناسائی تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفتیم و به جنبش سبز ملحق شدیم .

مجری : چند نفر دیگر در وزارت خارجه عین جنابعالی مخالف جمهوری اسلامی هستند و تا پس فردا به جنبش سبز محلق می‌شوند ؟
علیزاده : تقریباً صد درصد . واقعیت اینست که ما تازه سوراخ را پیدا کرده‌ایم . یعنی دیدیم یارو در داخل کشور باید کوه و کمر را بگیرد بیاید بیرون ، بعد دو سه سال در ترکیه علاف بشود ، تهش با شنا خودش را تازه برساند یونان گفتیم مگه اسکلیم ؟ خب ما که همینجا هستیم چه کاریه برویم ایران بعد دوباره برگردیم ؟ کلاً در وزارت خارجه همه مخالف جمهوری اسلامی هستند و اینرا اسمال آقا که ما پریروز ملاقات داشتیم می‌گفت .

مجری : اگر همه مخالفند پس ببخشید اینهمه غلط اضافی که جمهوری اسلامی در خارج می‌کند را کی انجام می‌دهد ؟
علیزاده : اتفاقاً من مدارک فجیعی دارم که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هیچ غلطی نمی‌تواند بکند . بنده الآن دقیقاً نمیدانم شما کدام غلط را می‌فرمائی .

مجری : شما الآن یک سند رو کرده‌ای که شورای نگهبان گفته شما قبل از تائید ما نتیجه انتخابات را اعلام نکنید . شورای نگهبان با تمام خریتش اتفاقاً همین یکی را دقیقاً درست گفته . گفته تا من تائید نکرده‌ام تو از هول نیفت توی دیگ . گفته اشتباهی که خامنه‌ای کرد را تو نکن . کجای این نامه اسرار تقلب در انتخابات را برای جهانیان فاش کرد ؟
علیزاده : الو ؟ ... الو الو ؟ ... آقا قطع و وصل میشه ... الو ؟ ... ای بابا قطع شد !