2010/05/07

#707

نماز جمعه - پلی بوی ؛ پيوندتان مبارك !
.

نظر به راستاي اينكه نماز جمعه‌ي تهران اخيراً دارد بدجوري سكسي مي‌شود و از كاظم سوتي بگير و تا احمد ژوراسيك و بعد ممد مشنگ و اين هفته هم احمد گوريل تاكيد كرده كه بد حجابي باعث وقوع وقايع خيلي ناجوري مي‌شود ما ضمن تبريك ادغام نماز جمعه‌ي تهران با صفحه اول پلي بوي مي‌رسيم به اينجا كه احمد گوريل امروز گفت "آنان که فتنه را از بین بردند ، در برابر بدحجابی هم می ایستند" . دست خودمان نبود دوباره از كلام اين معصوم ننه كلثوم هم نتايج ديگري گرفتيم كه چون بي ادبي بود روم به ديوار چندتا ادبي‌اش اينجا مي‌آيد :

---»» آنان که فتنه را از بین بردند ، در برابر بدحجابی هم می ایستند
  1. "آنان" يك كساني هستند كه وجود دارند ولي اسم ندارند . تا حالا دويست تا نهاد و سازمان و ارگان وجود "آنان" را تكذيب كرده ولي در هر حال هركي هستند فتنه را همين "آنان" از بين برده‌اند .
  2. فتنه يك چيزي است كه الآن توسط "آنان" از بين رفته ولي اين امام جمعه‌هاي تهران قانقاريا دارند دوباره هر هفته درباره‌ي فتنه حرف مي‌زنند . چه كاريه بدهيد "آنان" يواشكي فتنه را از بين ببرند شما راحت به مسائل ژئوفيزيك خانمها بر حسب ريشتر برسيد .
  3. "آنان" براي از بين بردن فتنه تا حالا فقط در برابر آقايان ايستاده بودند از حالا به بعد در برابر خانمها هم مي‌ايستند . از آنجا كه براي از بين بردن فتنه يك چيزهاي ناجوري در برابر آقايان ايستاده بود گلاب به روتون نكنه اين "آنان" اسم يك عضوي چيزي باشد اينها به زبان كلانتري اينجوري مي‌گويند ؟
  4. چنانچه خداي نكرده اينجوري باشد از آنجا كه "آنان" دو حالت خوابيده و ايستاده بيشتر ندارد لذا احتمالاً اين فتنه هرچي كه هست خيلي محرك است . "آنان" در برابر فتنه فوري ايستاده مي‌شود !
  5. در اينجا احتمال حضور هرگونه سوفيا لورن و جنيفر لوپز و ساير ايستاده كنندگان در راهپيمائي‌هاي اعتراضي بعد از انتخابات تكذيب شده اولاً ما خودمان هزار دفعه بوده‌ايم هيچكدامشان را نديديم ثانياً تاجائيكه ما خبر داريم "آنان" تا اين لحظه فقط در برابر "آنال" ايستاده‌ است .
  6. نظام براي از بين بردن فتنه نياز مبرم به "آنان" دارد . در اينجا اينكه خواهران بسيج هم "آنان" محسوب مي‌شوند يا نه ما البته به اين كارها كاري نداريم ليكن از آنجا كه برخي خواهران بسيج با يك تپه هيكل تصادفاً سيبيل هم درمي‌آورند و "آنان" كه خوب است ديگران هم در برابر آنها ايستاده نمي‌شود لذا "آنان" جاهاي ديگري دنبال كم و كسري‌اش ميگردد .
  7. اين احمد گوريل خودش هم بگي نگي يكجورهائي "آنان" محسوب مي‌شود . والا ! تا حالا هزار دفعه فتنه را از بين برده در برابر بدحجابي هم ايستاده .
  8. "آنان" هرچي كه هست چند منظوره است : 1- فتنه را از بين مي‌برد 2- در برابر خانمهاي بد حجاب مي‌ايستد 3- مي‌شاشد به هيكل نظام !