2010/02/07

#663

آقای بسیج ! 22 بهمن هم عین عاشورا ، بزنی میخوری ها !


ما همچنان از خودمان دفاع می‌کنیم . برای دفاع از خود احتمال دارد نصف ماشینهای شما ناگهان آتش بگیرد . یا نصف موتورهایتان که عین روز عاشورا تازه همانروز از پلاستیک درآورده بودند جای هیزم سبزها را گرم بکند . خدا را چه دیدی بلکه هم زد و لوله ماشین آب پاش چینی هم برگشت بسمت خودتان رید به پک و پوز و هیکل مرتبتان . چه بسا احتمال هم دارد همینطور که داریم از خودمان دفاع می‌کنیم چماقهای شما هم افتاد دست ما ناغافل چندتا فک هم پیاده شد . البته بستگی دارد برای 22 بهمن چی بیاورید . آندفعه چماق آورده بودید ، چماقتان افتاد دست ما ، ایندفعه هرچی بیاورید برای دفاع از خودمان همانرا از دستتان می‌گیریم . ما که از خدایمان است اصلاً یه تیکه تانک بیاورید . خدائیش دنبال کردن شما با تانک خیلی مزه می‌دهد !

خلاصه گفتم که یک وقت گول این محمود صغیر را نخوری . این از اولش فکر میکرد با چهارتا سوسول بنگی طرف است . خاک بر سر نمی‌داند که اگر سبزها نمی‌گیرند بزنند خشتک هرچی مامور را چپه کنند بکشند سرش از آقائی‌شان است . (حالا دویست تا بیانیه ندهید ، از خانمی‌شان هم هست) بهرحال شما وزارت خارجه دارید آمارتان از ما دقیقتر است می‌دانید که اگر دویست تا سبز یکدفعه ناگهان دست خودشان که نیست در حال فرار بیفتند روی سی تا مامور چه کنسرو بسیجی از زیرشان درمی‌آید . بعداً پا نشی بروی بیت رهبرت گریه کنی بگی مامان این منو زد ها !

طبق روال فرمایش آقایان و خانمهای گنده سبز با ادب هم روی سر ما جا دارد ولی این تبلیغ خشونت نیست . تکرار می‌کنم که هیچ جای فرهنگ نیامده که وقتی دارند با هرچی دستشان است دوبامبی می‌کوبند توی سرت وایسی تماشا کنی . شکر خدا نصف سبزها هم که دان بیست و چهار کیوکوشین توی جیبشان است بی هیچ خشونتی همچی به t ثانیه طرف را خلع سلاح میکنند بعد همانها نمیگذارند که کسی کتکشان بزند . ما از عاشورا عکس و سند و مدرک داریم که اینکار را کرده ایم . یکبار هم که شده ما سندهایمان را می‌کوبیم توی سر اینها . سندهای ما هیچی که نباشد لااقل راستکی که هست . کجای عکس آن خانمی که خودش را سپر چندتا فلک زده گمنام امام زمان کرده بود فتوشاپی بود ؟ شما بزرگواران لطفاً بجای جوابیه نوشتن برای من که آی دوباره تبلیغ خشونت شد فکر چندتا شعار درست حسابی باشید که اتفاقاً با ادب هم جور دربیاید . شعارهای ما کم کم دارد خیلی بی ادبی می‌شود ! من تحمل اینهمه بی ادبی ندارم آخه !