2009/10/18

#518

دقايقي پيش باد شديدی از جانب فيروزآبادی تخت جمشيد را لرزاند !
.

بدليل جا نشدن در كادر نصف علت حادثه توي عكس نيفتاد !

نظر به راستاي با توجه و اينكه ديروز تهران 4 ريشتر لرزيد همه فهميدند ولي هيچ زلزله اي هيچ جا ثبت نشد بجاش امشب بغل ساختمان وزارت نفت در خيابان تخت جمشيد 4 ريشتر تركيد آمد پائين همه فهميدند ولي باز هم هيچ چيزي هيچ جائي ثبت نشد تعدادي احتمالات نزديك به يقين به اين شرح اعلام ميگردد :

احتمال نزديك به يقين اول : قضا بلا بود رد شد .

موسسه ژئوفيزيك اعلام كرد قرار بود اين بمب 4 ريشتري وسط سمنان بتركد وسط راه تركيد . اين موسسه دقيقاً نگفت كدام بمب 4 ريشتري ولي افزود از آنجا كه همه چيز در جمهوري اسلامي از قوانين طبيعت و جنگل پيروي ميكند لذا واحد تركيدن بمب بر حسب ريشتر محاسبه ميشود كه اسناد آن ايندفعه در وزارت نفت موجود بود كه الآن تركيده ديگر موجود نيست . سردار فيروزآبادي كه با جرثقيل به محل رونمائي بمب ميرفت ابراز اميدواري كرد با غني سازي اورانيوم در روسيه بشود كه اين بمب را روي موشك هم نصب كرد . به همين مناسبت بان گي مون كه از يبوست رنج ميبرد قرار است ظرف شش ماه آينده ابراز نگراني بكند . هنوز معلوم نيست چه اسنادي مربوط به چه چيزهائي در وزارت نفت موجود بوده كه نبايد مي بوده و بمب را وسط راه منفجر كرده است .

احتمال نزديكتر به يقين دوم : خطري بود رد شد .

روابط عمومي با اعلام اينكه سلطنت طلبها در حسينه شيراز كه نمايشگاه جنگي بود و يك خمپاره منفجر شد كه فقط تا حالا چهار نسل آدم اصلاح طلب و بهائي و شيطان پرست به تركاندن آن اعتراف كرده اند لذا بغل ساختمان وزارت نفت آمد پائين . اين توطئه در حالي روي داد كه هر وقت چند نفر دستگير ميشوند فوراً يك جا هم منفجر ميشود كه بعداً نحوه انفجار در اعتر افات از كانال يك پخش ميشود . روابط عمومي افزود اين انفجار متاسفانه خسارتي در بر نداشت درحاليكه قرار بود شاهدان عيني مورد خسارت قرار بگيرند . هم اكنون پليس در حال كتك زدن مردم حوالي خيابان طالقاني است و گفته ميشود امشب رأي تعدادي از رهگذران در وزارت اطلاعات از عقب پس داده خواهد شد . به همين مناسبت فيروزآبادي كه بدليل جانباز بودن در جنگ تحميلي يك تركش پائينش گير كرده نميتواند چيزي پس بدهد و تمام پس دادني ها در همان بالا تنه اش جمع ميشود اخيراً بر اثر فوران از بالا ريش و سبيلش قهوه اي شده است .

احتمال چسبيده به يقين سوم : گير كرده بود رد شد .

به گفته يكي از همسايگان فيروزآبادي واقع در پاركينگ جرثقيل توكل نامبرده ديشب هم توي خواب زياد حرف ميزده . احتمال سنگين بودن معده صد درصد گزارش شده قرار شد با اتصال بيست و هفت متر لوله 28 ، به دستگاه گوارش اين جانباز بدنساز كمك بشود . وي با بيان اينكه متاسفانه فيروزآبادي بدون جرثقيل شبها توي خواب نميتواند راه برود كه سبكتر بشود ادامه داد عكسهاي راديولوژي كه بدليل جا نشدن در كادر دوربين از جو زمين گرفته شده نشان ميدهد كه نامبرده بجاي جزاير لانگرهاوس در شكمش قاره كنگرماست دارد . پزشكان ضمن ابراز خوشحالي از انفجار در خيابان تخت جمشيد كه غير از سيلندر گاز هيچ ربطي به وزارت نفت ندارد در پايان ابراز اميدواري كردند كه با رفع تركيدگي لوله ي فيروزآبادي ديگر شاهد هيچگونه زلزله اي كه هيچ جا ثبت نميشود و انفجار بغل وزارتخانه ها نباشيم !