2008/08/30

#179

179حجه الاسلام علی برهان امام جمعه مهریز : زنان بدحجاب مانند الاغ های پالان دار هستند (عصر ایران)

* البته ما تحقیق نمودیم دیدیم خداوند هم در یک جائی فرموده "اولئک کالانعام" که یعنی زنان بد حجاب عین الاغ میمانند و نیز در یکجای دیگری هم فرموده "افلا تبصرون" که یعنی ای حجت الاسلام برهان کوری نمیبینی ؟! که در آن نشانه های فروان است و من تحت الانهار هم رد میشود !

خری ز خری به خری گفت خری !
.
یک راننده تاکسی بد حجاب !

در اینجا نتایج حاصله از این فرمایش را که توسط یک صدای ناجور و بودار شنیده شده در زیر می آوریم :

زنان بد حجاب مانند الاغ های پالان دار هستند پس :
  1. زنان خوش حجاب مانند الاغ های بی پالان هستند !
  2. پالان همان یکجور شورت و کرست است که زنان خوش حجاب خدا را شکر همانرا هم ندارند !
  3. ما فکر میکردیم پالان یک جاهائی را می پوشاند تو نگو درست هم فکر میکردیم ولی آنجای الاغ را که نمی پوشاند !
  4. عموماً در مهریز برای صیغه میروند طویله ضمناً دوره بارداری الاغ هم سه سال طول میکشد شما راحت باشید !
  5. از این به بعد ملت بجای قبرس بروند خر از مهریز بیاورند که یک حالی هم بکنند !
  6. چنانچه خواستید در مهریز خانوم بلند کنید بروید بگوئید "عجب خری هستی" هرکی برگشت همان خودشه !
  7. همچنین اگر خواستید متلک بیندازید بگوئید گیر چه خری افتادیم ها یا بگوئید خیلی خری جون !
  8. الاغ یک جانور سه کاره است : ۱- جفتک می اندازد ۲- پالان دارد ۳- ای بی ادب ها !
  9. در مهریز حرفهائی نظیر پالان کش فحش خواهر مادر محسوب شده و مهتر هم همان یعنی جاکش و اگر هم به کسی بگویند پالان دوز یعنی آنجای آره و اینا شده را جراحی میکند میدوزد تضمینی برو پنج تا شوهر کن !
  10. خدا خر را شناخت که بهش دم نداد ولی ظاهراً خدا الاغ را نشناخت بهش پالان داد که جوان مردم از راه بدر بشود بیفتد تو کار نماز جمعه و پورنوگرافی که از صدر اسلام اولی بیشتر بخاطر دومی برگزار میشده تا محکوم نمودن اسرائیل و اینجور جاها !

نتیجه : اگر گفتید وقتی امام جمعه مهریز در کار خانمهای بدحجاب دخالت کند چه میشود بهتان یک عتبات عالیات با مشت محکم و بشقاب پرنده ایرانسل جایزه میدهیم ؟!

جواب : رخ وت رخ !

( برندگان خوشبخت بشقاب پرنده جواب را از چپ به راست بخوانند که کسی متوجه نشود ! )