2013/03/04

#1288

متأسفانه جای بدی از ما «مورد ضربه» قرار گرفت !


با توجه به تصویر خبری فوق در مورد آخرین کشف وزارت اطلاعات ، معادلات زیر را افشاء باید گردد کنید :
 1. «مورد ضربه» را با رسم شکل برای ادبیات فارسی توضیح دهید .
 2. دردناک‌ترین جای «مورد ضربه» خبرنگاران را بدون فکر کردن به آن تجسم کنید .
 3. پس از وقوع «مورد ضربه» صدائی که از انسان صادر می‌گردد به صدای کدامیک از پستانداران شبیه است ؟
 4. در صورت ایجاد «مورد ضربه» ، خبرنگاران تا چند روز قادر به راه رفتن نمی‌باشند ؟
 5. به مدت ده دقیقه به خطر انقطاع نسل در موارد شدید «مورد ضربه» فکر کنید .
 6. درباره‌ی نقش ادرار فوری در رفع کسالت قسمت «مورد ضربه»ی خبرنگاران با آنها صحبت کنید .
 7. مهم‌ترین اسباب وزارت اطلاعات برای «مورد ضربه» قرار دادن 150 خبرنگار داخلی در کجای پا قرار دارد ؟
 8. جهت «مورد ضربه» قرار دادن هر ششصد خبرنگار داخلی و خارجی به چه تعداد زانو در وزارت اطلاعات نیاز است ؟
 9. چرا هیچ جای ما در خارج که از داخل «مورد ضربه» قرار گرفته درد نمی‌کند پس ؟
 10. با این کلمات بی‌ربط یک جمله‌ی تاریخی بسازید :
  حیدر مصلحی ، ائمه جمعه اصفهان ، خبرنگاران ، مورد ضربه ، آخه دیوث اینا چه ربطی به امام جمعه‌های اصفهان داره ؟!