2012/08/24

#1200

موسوی طوریش بشه ، فیس بوک قیامت میشه !


متأسفانه میرحسین موسوی دچار عارضه قلبی شد و این موضوع ظرف نیم ساعت باعث ورود جنبش سبز به فاز جدیدی به نام «راستی ما هم یک جنبشی داشتیم» گردید . در این فاز جدید فقط طی بیست و چهار ساعت گذشته میلیونها نفر با تجمع گسترده در «فیس بوک» که از 25 خرداد 88 به اینطرف بی‌سابقه بود ضربات عظیمی به جمهوری اسلامی و سران آن وارد آوردند که اوج این ضربات جائی بود که عکس‌های پروفایل‌های فیس بوک به عکس میرحسین موسوی تغییر پیدا کرد . البته تمام ناظران همچنان معتقدند که این اتفاق مهم هنوز تا رسیدن به آن فازی از جنبش که عکس پروفایل‌ها به تصاویر سیب و استیو جابز تا چهلم آن مرحوم تغییر پیدا کرده بود فاصله زیادی دارد لیکن نظام برای سرکوب جنبش واقعاً پیش‌بینی همه جا را کرده بود جز اینکه موسوی سکته بکند .

بر این اساس و حسب موج میلیونی حرکت جنبش در فیس بوک ، 83% از افرادی که تا همین دیروز درباره کشتارهای دهه شصت از موسوی یک عالمه سوال داشتند با پیوستن به 77% از کسانی که علاوه بر سوال از موسوی فحش هم بهش می‌دادند از طریق استتوس موفق به اثبات این شدند که قلب موسوی از حصر خارج شده ، 74% از اصلاح طلب‌ها از طریق کامنت موفق به حذف چهارصد نفر از لیست دوستانشان و کشف توطئه سازمان مجاهدین در انتشار اینگونه خبرها و مربوط کردن این موضوع با نشست غیر متعهدها در تهران و گرفتن تعهد کتبی از بان گی مون برای آزاد کردن زندانیان گردیدند ، 69% تئوریسین‌های جنبش از طریق لایک زدن به عکس‌ها موفق به برپائی تجمعات وسیعی در مقابل محل بستری موسوی شدند ، 94% ناظران از طریق چت فیس بوک موفق به مخالفت با طرح تجمع مقابل بیمارستان گردیدند و 32% از فعالین شدید تمام انواع جنبش‌های فیس بوکی اعم از سبز ، زنان ، دانشجوئی و غیره ، ده ساعت بعد از ماجرا گفتند تو رو خدا یکی به ما بگه چی شده ؟

به همین مناسبت پنج طرح موفق دیگر نیز از طریق مسیج‌های فیس بوک بدست ما رسید که واقعاً چون فیس بوک دیگر جا نداشت اینجا منتشر می‌کنیم :
  1. در این شرایط زهرا رهنورد را فراموش نکنیم و دو روز هم عکس او را بگذاریم بجای عکس فیس بوکمان .
  2. در این شرایط کروبی را تنها نگذاریم و بگردیم ببینیم اگر در شش ماه گذشته کسالتی چیزی داشته آنرا هم در فیس بوک منتشر کنیم .
  3. امشب ساعت ده چراغ فیس بوکمان را سه دقیقه خاموش و سکوت اعتراضی کنیم .
  4. با کپی پیست اتفاقات فیس بوک در گوگل پلاس باعث پیشرفت موج جنبش در عرصه‌های دیگر بشویم .
  5. میرحسین را تنها نگذاریم و همگی برویم سکته کنیم !