2010/02/23

#684

تازه‌ترین فیلم از حمله مغولها در کوی دانشگاه کشف شد !


سازمان انهدام تاریخ ایران (طبق روال وابسته به سپاه) از کشف فیلم جدیدی از حمله چنگیز در خرداد ماه سه هزار سال قبل از میلاد حضرت آدم به کوی دانشگاه تهران خبر داد . در این فیلم که بدلیل ادبیات 18+ مرسوم در آن زمانها بجای صدای زنده از بوق استفاده میشود لشکر تموچین پس از فتح طهران در روز انتخابات کنار سر در خوابگاه کوی اردو زده و دو روز بعد در یک حرکت گاز انبری توانست به کمک لشکر فیل و ابابیل و خمپاره و تعدادی ادوات الهی دیگر که عین نوحه اشک درمی‌آورد مطابق سنت حسنه رازبقا در اسلام مثل بقیه‌ی جاها از دیوار کوی بالا رفته مسیر تاریخ را برای همیشه عوض بنماید .

از آنجا که مندرجات نسخ خطی و نقاشی دیواره غارهای ماقبل تاریخ بخوبی نشان می‌دهد که حمله تموچین به کوی فقط باید با درخواست رئیس ماقبل تاریخ دانشگاه صورت بگیرد و نیز از آنجا که نامبرده همیشه عموماً فقط دستور می‌گیرید و نیز از آنجا که فسیل هیولا رجب زاده (آنموقعها به سردار می‌گفتند هیولا) در رادیولوژی نشان داد که وی هیچوقت دستور حمله به هیچ جائی را عمراً صادر نکرده و سایر انسانهای نئاندرتال موجود در فیلم نیز گوشتخوار نیستند فقط علف می‌خورند لذا احتمال دست داشتن عمه من در این حمله کشف و به اطلاع عموم رسید .

این فیلم همچنین با نشان دادن صحنه‌هائی از عطوفت اسلامی علف خواران نئاندرتال که مانع کتک خوردن اسرا توسط مغولها می‌شوند بخوبی به تمام جهان و بقیه‌ی جاها دست نداشتن بسیج نئاندرتالها را وجداناً در هیچ خشونتی تا حالا ثابت نمود . گفته می‌شود فیلمبردار مزبور هیچ نسبتی با دهکده نمکی نداشته چه بسا بزودی فیلم افراطیهای 3 جهت آب کشیدن جا نماز چینی توسط ایشان تولید و سی دفعه در برنامه وزین رازبقا نشان داده بشود . یک باستان شانس خجسته در پاسخ به اینکه این فیلم چه جوری دست رسانه استکباری استعمار پیر رسیده گفت همانجوری که فیلم اعتراف ابطحی دست اعلمی رسید . گفته می‌شود هدف از انتشار این فیلم در این زمان هیچ ربطی به هیچ چیزی از هیچ جائی نداشته همینجوری بیخود و بی‌جهت الآن پخش شده ضمناً همون فرداش هم حتماً باید خبر دستگیری عبدالمالک ریگی بعنوان تیتراژ فیلم اعلام میشد !