2010/01/31

#648

ببخشید بسیج اصلاً سال آینده هست که فضای مجازی را هم تسخیر بکند ؟!

سردار ممل نائینی گفت "بسیج سال آینده فضای مجازی را به تسخیر خود در می‌آورد" . ما خنده مان گرفت آمدیم ده تا جواب بنویسیم ده تا تیتر برای همان جوابیه‌ به ذهنمان رسید گفتیم خب چه کاریه ؟ همین تیترها را جوابیه میکنیم می‌بندیم به خیک این یارو ممل نائینی از سرش هم زیاده :

  1. حالا چرا سال آینده ؟ شما که امسال داری همه جا را تسخیر می‌کنی زحمت فضای مجازی را هم بکش . آها ببخشید تریلی آب پاش فضای مجازی هنوز از چین نرسیده ؟
  2. تو بجای زرت و پرت بیا همین فضای راستکی را تسخیر کن فضای مجازی را ما خودمان می‌دهیم بتو . به حضرت عباس که !
  3. اگر سال آینده نشد که فضای مجازی را به تسخیر خود دربیاوری فوری به تسخیر یکی دیگر دربیاور . فرقی نمیکند الآن هم داری همینکار را می‌کنی .
  4. اتفاقاً خیلی هم باحال است : تا سال آینده فضای مجازی را تو تسخیر کن فضای راستکی را هم ما تسخیر می‌کنیم . بعد بشین هی وبلاگ بزن فحشمان بده ما هم فیلتر می‌کنیم بگیریمتان هم می‌دهیم خشتکتان را چپه کنند بکشند سرتان .
  5. حالا چطوری می‌خواهی تسخیر کنی ؟ سیم تلفن را بگیری با چماق بزنی ؟ یا عین دیش ماهواره طرح جمع آوری مودم اجرا کنی ؟ البته میتوانی بروی از فلسطین هم یک لشکر وبلاگنویس رزمنده بیاوری . والا ! اینم میشه اونم میشه .
  6. میگم بعد که فضای مجازی را به تسخیر خود درآوردی چیکار میکنی ؟ توش مسجد می‌سازی ؟ فقط ملت را پیاده برنداری ببری فضایی مجازی زیارت اینجا چیزهای ناجور زیاد پیدا می‌شود ها .
  7. حالا اگر سال آینده نشد فضای مجازی را تسخیر کنی جریان چه جوری می‌شود ؟ ببخشید سوالم اشتباه بود ، تا آنموقع فرار کرده ای رفته ای مسکو معلوم است جریان چه جوری می‌شود .
  8. کلاً شما اینقدر که برای تسخیر فضا زور میزنید آخرش همه تان فضانورد می‌شوید . ایشالا سال آینده تمام فضاها را که تسخیر کردید فوری پیام مموتی را هم توی گوگل پخش بکنید این خیلی به پخش مجازی پیغام پسغامهایش علاقمند است .
  9. راستی فضای مجازی را که تسخیر کردی بخواهیم ایمیل بفرستیم باید چیکار کنیم ؟ نیت کنیم وضو بگیریم چشممان را ببندیم توکل کنیم خدا کمک میکند پیغاممان بطور معنوی میرسد به قلب گیرنده ؟
  10. داداش این خبرها را از الآن همینجوری ول نده این ماموت فردا بلند می‌شود می‌رود فضای مجازی را افتتاح میکند ایندفعه وبلاگ از ریل در می‌رود ها . بعد این علم الهدی می‌گوید وسط فضای مجازی نماز نخواندی اینجوری شد !