2009/11/17

#548

حراج عكسهای سوفيا لورن از بركات سفر محمود مونث !
.

او به چه مي انديشد ؟ ... مموتي ؟ ... ای تو اون انديشه ات !

نظر به حضور انور مزيد ظفر نمون ننه ي اول ايران در اجلاس غذاي ايتاليا كه بخاطر آثار مثبت كفش سبزها بدون اطلاع قبلي بطور محرمانه و در محل اقامت سفارت ايران انجام شد و به اين شكل پيام ملت ايران باري ديگر به گوش تمام جهان و بلكه جاهاي دورتر رسيد بازتاب حضور تعدادي از چهره هاي زن جهان در اين اجلاس كه مستقيماً در نشريه معتبر لوپرتينو تولونتينو پنالتينو و چندتا ئينوي ديگر منتشر شده در زير مي آيد :

همسر رئيس جمهور مصر : اينبار اجلاس غذاي ايتاليا با حضور بانوي اول مصر رنگ و بوي ديگري داشت . وي در مدت اين اجلاس بخوبي ارتقاء فرهنگ و منزلت زنان مسلمان را در عرصه هاي بين المللي نشان داد و با كمال ميل و خوشروئي در تمامي مصاحبه هاي دعوت شده شركت كرد . با اين حال بيش از دو ميليون روزنامه نگار و خبرنگار و عكاس و فيلمبردار و مديران شبكه هاي تلويزيوني كه تمايل شديدي به گفتگو با سوزان مبارك داشتند بدليل كوتاهي زمان سفر موفق به مصاحبه با وي نشدند . راهكارهاي علمي و اساسي ارائه شده توسط ايشان براي حل بحران غذا توجه سران كليه كشورها را جلب كرد و ده تيم ويژه براي اجرائي نمودن هرچه سريعتر راهكارهاي وي تشكيل شد .

همسر رئيس جمهور يكجائي در افريقا : زنان افريقائي با حضور در اين اجلاس بر ضرورت اهميت دادن به تغذيه كشورهايشان تاكيد كردند . عصمت ساموئل بوا بوا يكي از اين زنان در سخنراني پنج دقيقه اي خود كه چهل و پنج دقيقه باعث تشويق حاضران شد تصريح كرد فرهنگسازي تغذيه توسط مادران در افريقا با موفقيت كامل ادامه دارد و ديگر كسي در افريقا بچه خودش را آب پز نميخورد . وي تاكيد كرد با بهبود وضع كشاورزي و همكاري كشورهاي غربي هم اكنون در افريقا توليد سيب زميني نود و هشت درصد نسبت به پرورش بوزينه افزايش داشته كه اميدواريم با حفظ اين روند بزودي شير مادر جايگزين تخم جانور بشود . وي در پايان نقش سازمان فائو را در همكاريهاي متقابل ستود و و به نشانه تشكر مقابل جايگاه هيئت رئيسه رقص تانگولومبوي سپاسگزاري بجا آورد .

زن اين : اينا ول كن ما نيستند . مطبوعات ايتاليا امروز نوشتند چه گيري كرديما . در ايران به كسانيكه اگر بهشان شام ندهي زنشان را ميفرستند ميگويند زن ذليل . گفته ميشود چنانچه سفر وي از پيش اعلام شده بود الآن تمام ارتش ايتاليا بايد براي جلوگيري از راهپيمائيهاي اعتراضي به حالت آماده باش درمي آمد . نخست وزير ايتاليا با احضار وزير امور خارجه وي را توبيخ و از او خواست براي هر ننه قمري ويزا صادر نكند . در اين سفر هيچكس رغبت نكرد با او مصاحبه بكند و خود او نيز از سخنراني مقابل جايگاه خودداري كرد كه اين بطرز فجيعي عجيب است . اصولاً خانواده احمدي نژاد هرجاي دنيا كه ميكروفون و دوربين داشته باشد دعوت شده و نشده فوراً زودتر از بقيه حاضر ميشوند . محافل رسمي دنيا با ادامه انتفاضه كفش سبزها در تمام جهان بشدت اميدوارند اينها از اين به بعد همينطوري زرت و زرت راه نيفتند بروند اينجا اونجا . در اين سفر وي يك چيزهائي هم درباره غزه گفت كه حاضران در پاسخ گفتند : بخواب بينيم بابا لحاف يخ كرد !