2009/08/13

#457

اتحادیه تمساحها بدلیل کاریکاتور موهن از نیک آهنگ شکایت کرد !
.

متن این شکایت که طبق روال سی سال گذشته خطاب به محضر خداوند تحریر شده به این شرح است :

آقای خداوند ! اکنون که به فضل الهی ما از سه میلیون سال پیش از تاریخ تاکنون تمساح شده ایم و در هزاره ی سوم میمونها فضانوردی میکنند جا دارد تا این پیروزی بزرگ را به تمساحهای قهرمان فلسطین تبریک گفته اسرائیلیها را بخوریم . در ابتدا معروض میدارد که جامعه فضلای آبگیرها پیارسال در زمان صدور فتوای "ذبح شرعی تمساح" در گرگان بدلیل پاره ای حفظ مصالح نظام سکوت اختیار کرده بود که این سکوت در اینجا می شکند . بدیهیست که ملت حرف دربیار ایران از ابتدا با تولید ضرب المثل "اشک تمساح" قصد ضربه زدن به ارکان نظام ما قبل تاریخ را داشته و علیه امنیت ملی ما اقدام نموده اند . در همین راستا یک عنصر معلوم الحال فراری با بد ترکیب کشیدن ما موجبات خشم و انزجار تمساحهای حزب الله را فراهم آورده و سابقاً از طریق ما موجبات زندانی شدن خودش گردیده بود که جا دارد تا به نشانه ی تشکر قاضی مرتضوی را بخوریم .

جناب آقای خداوند ! شکی نیست که ما تمساحها مثل سایر انواع مخلوقات آن جناب دارای انواع و اقسام متفاوتی بوده لیکن فقط یکجورمان گریه میکند که قابل تعمیم به تمام آحاد تمساحها نیست . ما با انشاء این نامه از هرگونه نسبت و قرابت با آیت الله تمساح تبری جسته و معروض میداریم که هیچکداممان در طول تاریخ نه کارخانه شکر داشته ایم نه جوری گریه کرده ایم که موجبات کشیده شدن توسط جاسوس نیک آهنگ شده باشیم نه اینکه عمراً هیچکداممان قم رفته ایم . جنابعالی اصلاً هیچوقت در قم برکه ای تالابی آبگیری چیزی فراهم ننموده ای تا ما برای زیارت هم که شده به آنجا شنا کنیم و خانوم حضرت معصومه را بخوریم . اصلاً گیرم که یکی از انواع ما دیروز یک حرفی درباره ی اطاعت از ماموت و تو زده باشد این نیک آهنگ باید ریخت ما را اینطوری بکشد ؟

خدا جان ! این نیک آهنگ از قرار معلوم تنش میخارد و حالا که قرار شده ریخت رهبرشان را نکشد در عوض گیر داده دائم ما را میکشد آنهم جوری که اگر شخص خود جنابعالی را کشیده بود قطعاً از خدا شدنت ابراز نا امیدی میکردی . در جلسه ی دیشب با حضور تعدادی از بچه تمس اللهی ها مقرر شد تا نامبرده را در اسرع وقت بخوریم ولو اینکه شده تا تورنتو شنا کنیم . اینجانبان بقول پاندا لاریجانی شدیداً "هشدار باش" میدهیم (لطفاً در اسرع وقت از طریق وحی این واژه را ترجمه بفرمائید) که در صورت تکرار کشیده شدن تمثال مبارکمان توسط نیک آهنگ که همانند کاریکاتور هلندی توهین به مقدسات نظام ماقبل تاریخ میباشد خانواده ی وی را در شیراز توسط بچه تمس اللهی ها با شعار "حرمت دین شکسته شد ، قلب تمساحها خسته شد" بعنوان گروگان می خوریم .

پیشاپیش از بذل توجه حق تعالی به این نامه مشعوفیم و از درگاه احدیت بخاطر وجود مشعشع ماموت تشکر می خوریم .

امضاء : آیت الله مصباح یزدی !